Jobbhälsobarometern 2015 | Årets Jobbhälsobarometer visar att lärare i fristående verksamheter har en generellt mer positiv syn på sin arbetsplats. Oavsett om det gäller den fysiska arbetsmiljön, kompetensutvecklingen eller hur de ser på sin hälsa är det skillnad.

Debatten om skolan är dagligen glödhet. Alltför ofta handlar debatten om yttre faktorer istället för att fokusera på arbetet som sker i skolan. Vi får ofta höra att lärare hos fristående förskolor och skolor skulle ha en sämre och mer stressig vardag på jobbet, en bild som står i kontrast till det våra medlemmar möter i sin vardag.

OECD pekar i sin landrapport för Sverige över resultaten i den senaste PISA-mätning på att det huvudsakliga problemet i svensk skola är brister i styrning och det som sker i klassrummet. Lärarna som den viktigaste resursen i skolan och hur vi organiserar arbetet lyfts tydligt fram.

Friskolornas riksförbund har låtit Sveriges Företagshälsor göra ett utdrag ur årets Jobbhälsobarometer. Hur ser lärare som arbetar på fristående förskolor och skolor på sin arbetsmiljö, sin hälsa i förhållande till sina kommunala kollegor? Och hur upplever de den så viktiga styrningen i skolan? Finns det några skillnader?

Resultatet är tydligt. Den nya statistiken visar att lärare i fristående verksamheter har en generellt mer positiv syn på sin arbetsplats, ofta i motsats till många av de perspektiv som hörs i debatten. Oavsett om det gäller den fysiska arbetsmiljön, kompetensutvecklingen eller hur de ser på sin hälsa är det skillnad.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Ska resultaten i den svenska skolan förbättras är en förutsättning att läraryrket blir mer attraktivt. Det är dags att lyfta fram det som fungerar i skolan och ta lärdom av varandra.

Ladda ner rapporten (Pdf, nytt fönster)

Skolvärlden: Friskollärare nöjdare med jobbet (nytt fönster)

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan