Jobbhälsobarometern 2015 | Årets Jobbhälsobarometer visar att lärare i fristående verksamheter har en generellt mer positiv syn på sin arbetsplats. Oavsett om det gäller den fysiska arbetsmiljön, kompetensutvecklingen eller hur de ser på sin hälsa är det skillnad.

Debatten om skolan är dagligen glödhet. Alltför ofta handlar debatten om yttre faktorer istället för att fokusera på arbetet som sker i skolan. Vi får ofta höra att lärare hos fristående förskolor och skolor skulle ha en sämre och mer stressig vardag på jobbet, en bild som står i kontrast till det våra medlemmar möter i sin vardag.

OECD pekar i sin landrapport för Sverige över resultaten i den senaste PISA-mätning på att det huvudsakliga problemet i svensk skola är brister i styrning och det som sker i klassrummet. Lärarna som den viktigaste resursen i skolan och hur vi organiserar arbetet lyfts tydligt fram.

Friskolornas riksförbund har låtit Sveriges Företagshälsor göra ett utdrag ur årets Jobbhälsobarometer. Hur ser lärare som arbetar på fristående förskolor och skolor på sin arbetsmiljö, sin hälsa i förhållande till sina kommunala kollegor? Och hur upplever de den så viktiga styrningen i skolan? Finns det några skillnader?

Resultatet är tydligt. Den nya statistiken visar att lärare i fristående verksamheter har en generellt mer positiv syn på sin arbetsplats, ofta i motsats till många av de perspektiv som hörs i debatten. Oavsett om det gäller den fysiska arbetsmiljön, kompetensutvecklingen eller hur de ser på sin hälsa är det skillnad.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Ska resultaten i den svenska skolan förbättras är en förutsättning att läraryrket blir mer attraktivt. Det är dags att lyfta fram det som fungerar i skolan och ta lärdom av varandra.

Ladda ner rapporten (Pdf, nytt fönster)

Skolvärlden: Friskollärare nöjdare med jobbet (nytt fönster)

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå

Tid för lagliga bidragsbeslut

17 januari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | 6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg

Grundskoleenkäten – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola

27 juni 2017

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt.