03 november 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

De som själva gjort ett aktivt val är mer engagerade i skolgången. Till det kommer att friskolorna lyckas bättre med det centrala kunskapsuppdraget – fler elever når bättre resultat.

På Kvalitetsmässan i Göteborg presenterade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) idag en färsk undersökning om Samhällsservice. I undersökningen har SKI jämfört hur nöjda elever och föräldrar är med friskolor respektive kommunala skolor.

För min del kom inte resultatet som en överraskning men det tål att upprepas för det sätter fokus på rätt frågor. Elever och föräldrar är mer nöjda med de fristående alternativen, detta gäller oavsett om det gäller förskolan, grundskolan eller gymnasiet. I genomsnitt är de tillfrågade är 5-10 procent mer nöjda i friskolor.

Egentligen är det ganska enkelt.


 

Att friskolorna är populära visar också det faktum att över 100.000 står i kö till bara några av de större fristående huvudmännen runt om i landet. Kan skillnaden mellan regeringens politik och människors val göras tydligare?

Imorgon åker jag till mässan i Göteborg för att diskutera vad som är vinsten med friskolor med Daniel Suhonen. Han ägnar stora dela av sin gärning åt att försöka svartmåla privata alternativ och han vill inskränka elevers och föräldrars rätt att välja. Samtidigt visar fakta på område efter område att vinsten med friskolor är bättre kvalitet med mer mångfald och högre kunskapsresultat, nöjdare personal, elever och föräldrar. Mitt fokus är därför inte huvudmannafrågan utan på kvalitet och resultat.

Med de många utmaningar som den svenska skolan står inför är det dags att se friskolorna som en möjlighet och inte ett hot. Det är dags att lyfta fram det som fungerar.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de