Valet är ditt Magdalena – välfärds­företagen kan bidra om du vill

Så min uppmaning till Magdalena Andersson är; Ta bort den våta filt som lagts över privata investeringar inom vård, skola och omsorg. Lägg ner Reepaluutredningen.

Läser en intressant intervju med Magdalena Andersson i Dagens Industri. Finansministern är oroad, med all rätt, för de kraftiga kostnadsökningar som kommer med anledning av den kraftiga ökningen av asylsökande. Det kommer att krävas nyinvesteringar när det gäller bostäder, skolor mm. Hon konstaterar att det krävs både besparingar och att staten lånar för att klara situationen. Hon öppnar också för förhandlingar med allianspartierna.

Samtidigt som Sverige har hamnat i ett krisläge pågår det en utredning- Repaluutredningen om välfärdsföretagens villkor-  som syftar till att begränsa privata aktörers möjligheter att bidra till investeringar inom vård, skola och omsorg. Jag är övertygad om att det finns många privata aktörer som är intresserade av att bidra – om de vågar tro på framtiden. Med utredningens uppdrag gör att ingen vågar investera.

Så min uppmaning till Magdalena Andersson är;  Ta bort den våta filt som lagts över privata investeringar inom vård, skola och omsorg. Lägg ner Reepaluutredningen.

Sker det så kommer med all säkerhet ett antal privata aktörer att bidra med att avlasta de stora investeringskostnader som tynger stat, kommuner och i grunden skattebetalarna. Ska det svenska samhället klara den utmaning som tillströmningen av asylsökande innebär, på ett värdigt och effektivt sätt, så måste regeringen öppna för alla som vill bidra. Den osäkerhet som nu finns om välfärdsföretagens framtid, på grund av bl a Reepaluutredningen, utgör ett stort hinder för tex skolföretag att bidra genom att investera i nya friskolor.

Så valet är ditt Magdalena!

/