14 oktober 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Den journalistiska nyheten borde kanske vara att det verkar råda förvirring i Göteborg och samordningen verkar helt frånvarande med tanke på att de två möten staden kallat de fristående gymnasieskolorna till med anledning av flyktingsituationen krockar med andra händelser kommunen borde känna till.

Göteborg står inför stora utmaningar med ett exceptionellt stort antal nyanlända skolungdomar som kommer till området. Igår fick vi en påringning av en journalist som undrade varför friskolorna i Göteborg inte var intresserade av att komma till ett möte med kommunen för att diskutera samarbete kring mottagning av nyanlända ungdomar. Journalisten kunde berätta att Göteborg flaggar för att det är fullt på språkintroduktionsplatserna i kommunens verksamheter. Utöver kommunens gymnasieskolor finns det ett trettiotal fristående gymnasieskolor i området. Dessa hade bjudits in till ett möte med kommunen. Av någon anledning kände journalisten till att det var få friskolor som anmält sig till mötet som var igår. Det verkar ju bestickande – var friskolorna inte intresserade av att bidra?

I går, den 13 oktober, var också gymnasiemässan i Göteborg i full gång. Ett tillfälle då många skolledare i friskolorna själva behöver vara på plats för att berätta om sina utbildningar och svara på frågor från nyfikna elever och föräldrar. Samtidigt hade kommunen kallat till möte med samma friskolor om det akuta behovet av utbildningsplatser. Inte nog med att Göteborgs stad väljer att lägga mötet under gymnasiemässan, de har också väntat med att involvera de fristående skolorna tills läget är akut, då kommunen fyllt sina egna platser och upptäckt att det inte räcker.

Det verkar som om den ena handen inte vet vad den andra gör. Och det upprepar sig. Nästa mötestillfälle att träffa Göteborgs stad är den 21 oktober, då ett fortbildningstillfälle för arbete med nyanlända erbjuds av staden. Lustigt nog är det samma dag som Göteborgsregionen (GR) också kallat till möte, även där är situationen med nyanlända elever på dagordningen.

Den journalistiska nyheten borde kanske vara att det verkar råda förvirring i Göteborg och samordningen verkar helt frånvarande med tanke på att de två möten staden kallat de fristående gymnasieskolorna till med anledning av flyktingsituationen krockar med andra händelser kommunen borde känna till.

Ska alla krafter kunna hjälpas åt för att lösa den anstränga situationen med ett växande behov av utbildningsplatser måste friskolorna involveras på ett seriöst sätt. Så är det inte i Göteborg just nu. Och jag råkar veta att det finns ett stort intresse bland friskolorna för att hjälpa till.

 

 

 

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de