29 september 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

ett lands utbildningssystem är så bra som kvaliteten hos den profession som undervisar och utbildar.

Läser en debattartikel av utbildningsministern i DN idag. Han tar upp viktiga frågor kring hur vi ska vända utvecklingen i den svenska skolan. Jag studsar dock över inledningen i artikeln. Där skriver han följande: ”I sin djupstudie av det svenska skolsystemet konstaterar OECD att vi har högt utbildade lärare och rektorer som varje dag ger elever kunskaper och möjligheter man behöver i livet. Professionen är stark, men systemet brister.”

När jag läser OECD-rapporten Improving schools in Sweden så finns det ett avsnitt som heter ”Building a high-quality teaching profession” och som innehåller rekommendationer kring vad som kan göras för att höja läraryrkets status i Sverige. Avsnittet inleds med följande citat ”Sweden faces a serious deterioration in the quality and status of the teaching profession that requires immediate system-wide attention. This can only be accomplished by building capacity for teaching and Learning through a longterm human resource strategy for the school sector.”

Ministern har säkert goda skäl för att inte citera detta men därifrån till att uttrycka sig som i dagens debattartikel är steget ganska långt. Det är trots allt viktigt att våga se problemen i vitögat om det ska kunna ske någon förändring. Sverige har en jätteutmaning och OECDs kritik är tuff;  lärarna är dåliga på att hålla ordning i skolan, Sverige har för många lärarutbildningar, läraryrkets status är för lågt, det finns för få karriärvägar osv. Samtidigt konstaterar OECD att det tagits några bra steg på vägen med tex införandet av karriärtjänster.

OECD konstaterar också att allt fler tyder på att den rekryteringsmodell som har fungerat tidigare, och som har placerat Sverige bland de toppresterande länderna, inte är adekvat för nuvarande och framtida behov. De konstaterar också att ett lands utbildningssystem är så bra som kvaliteten hos den profession som undervisar och utbildar. Även om den nationella strukturen och beslutade policys är utmärkta så är de bara så effektiva som den profession som har det dagliga ansvaret för utbildningen i systemet.

I artikeln skriver han ”Ansvaret för skolans utveckling är delat, men delat ansvar behöver inte vara otydligt ansvar. Jag kommer att arbeta tillsammans med Sveriges kommuner för att vi ska kunna åstadkomma en vändning för svensk skola.” Jag vill bara stillsamt påminna om att det finns en huvudman till – och det är friskolorna.

Friskolornas riksförbunds medlemmar har över 1000 skolenheter runt om i landet. Många av dem ser dagligen vilka problem som det låga intresset för läraryrket leder till. Därför välkomnar vi den proposition som nu kom om möjligheter till tillfälliga anställningar av lärare, med ämneskunskaper, inom ämnesområden där det är brist på legitimerade och behöriga lärare.  Vill åter igen passa på att göra reklam för Teach for Sweden i detta sammanhang. Deras koncept är mycket intressant. Men det krävs mycket mer för att vända utvecklingen, kreativitet och tid. Och att våga se problemet i vitögat.

/

 

 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan