Den 8 december är det dags för Friskolornas riksförbunds årliga utbildning i hur man överklagar kommunens beslut om elevpeng. Gudrun Rendling är förbundsjurist på Friskolornas riksförbund och en av kursledarna.

KURS: Överklaga elevpeng, anmäl dig här

Gudrun_skurenskuren_mariette4 Gudrun Rendling (överst) och Mariette Dennholt är kursledare

Varför behövs det en utbildning i att överklaga pengbeslut?

– En stor del av de frågor vi får från våra medlemmar handlar om det kommunala bidraget – den så kallade elevpengen. I många fall misstänker vi att kommunen inte har fördelat resurser på lika villkor till friskolor och kommunala skolor, vilket lagen säger att de ska göra. Vi vet att rent statistiskt får friskolor drygt 10.000 kr mindre i elevpeng jämfört med vad eleverna i kommunala skolor får. Med utbildningen vill vi ge våra medlemmar förutsättningar för att kunna gå vidare om de misstänker att de inte fått en rättvis ersättning.

Varför anordnas kursen just i december?

– Kommunerna ska meddela sitt beslut om elevpeng före årsskiftet och om en förskola eller skola vill överklaga måste det göras inom tre veckor. Då är det bra att ha färska kunskaper eftersom det är många detaljer att tänka på och det är ofta svårt att tyda hur ersättningen är beräknad.

Vad är allra viktigast att tänka på när beslutet kommer?

– En sak som kan innebära att kommunala skolor får betydligt mer resurser än fristående skolor är om kommunens skolverksamhet använder mer resurser än vad de tilldelats i budgeten. De får då ett budgetunderskott och om kommunen inte justerar underskottet kommande år innebär det att elevpengen i kommunens skolor blir högre än i friskolorna – och det är alltså inte lika behandling. Budgetunderskott är inte så lätt att upptäcka, men kan handla om stora belopp, därför är det viktigt att känna till det.

Kan medlemmar få någon annan hjälp än den här kursen?

– På vår hemsida går det att ladda ner vägledande PM och mallar för hur man skriver ett överklagande. Behöver man mer tid på sig än de tre veckorna finns det också mallar för hur man begär anstånd. Har man några frågor kan man förstås också mejla eller ringa till oss.

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland