Mer om Bo Nyberg

Bo Nyberg var med och startade den kristna friskolan Källskolan i Kungsängen. Skolan betonar relationer och det livslånga lärandet.

bo_nyberg.png STYRELSEPORTRÄTT | Bo Nyberg är utbildad mellanstadielärare och rektor. De senaste 24 åren har han arbetet just som rektor på Källskolan i Kungsängen – en liten kristen friskola som han också var med och startade. Som lärare jobbade Bo i kommunal skola. Sedan fyra år är han också ordförande för de kristna friskolorna i Sverige.

Källskolan har cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 9 och 20 barn i förskolan.

På Källskolan ligger betoningen på relationer.

– Vi vill att eleverna mår bra, så att det också kan gå bra – hela livet. I nöd och lust, mörka dagar som ljusa ska kunskapen bära. På Källskolan lägger vi stor vikt vid hållbart och livslångt lärande, säger Bo Nyberg.

Bo lever gärna torparliv på landet när han inte är i skolan. Mångsysslandet det innebär tycker han har likheter med arbetet som rektor.