Bo Nyberg var med och startade den kristna friskolan Källskolan i Kungsängen. Skolan betonar relationer och det livslånga lärandet.

bo_nyberg.png STYRELSEPORTRÄTT | Bo Nyberg är utbildad mellanstadielärare och rektor. De senaste 24 åren har han arbetet just som rektor på Källskolan i Kungsängen – en liten kristen friskola som han också var med och startade. Som lärare jobbade Bo i kommunal skola. Sedan fyra år är han också ordförande för de kristna friskolorna i Sverige.

Källskolan har cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 9 och 20 barn i förskolan.

På Källskolan ligger betoningen på relationer.

– Vi vill att eleverna mår bra, så att det också kan gå bra – hela livet. I nöd och lust, mörka dagar som ljusa ska kunskapen bära. På Källskolan lägger vi stor vikt vid hållbart och livslångt lärande, säger Bo Nyberg.

Bo lever gärna torparliv på landet när han inte är i skolan. Mångsysslandet det innebär tycker han har likheter med arbetet som rektor.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra