15 september 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Lagstiftningen säger att ersättningen till friskolor ska ges utifrån en likabehandlingsprincip. Så är det inte i verkligheten.

Idag kom Skolverket med ny statistik om kostnaderna i förskola och skola. Av uppgifterna kan man bland annat se att den eleversättning som kommuner ger till fristående grundskolor i genomsnitt är 11 procent lägre än kommunens totalkostnad. Kommunernas totala kostnad är i genomsnitt 97.100 kronor per elev i grundskolan medan ersättningen till enskilda huvudmän är 86.400 kronor. Vad varje elev i kommunernas egna skolor kostar framgår inte.

Att friskolor får lägre ersättning gäller för samtliga kommungrupper, från storstäder tillglesbygd. I vissa kommuner är ersättningen till friskolor 20 procent lägre än kommunens totalkostnad per elev.

Lagstiftningen säger att ersättningen till friskolor ska ges utifrån en likabehandlingsprincip. Det innebär att kommunerna ska beräkna elevpengen till friskolor på samma sätt som till kommunernas egna skolor och utgå från budgeterade kostnader. Så är det inte i verkligheten.

Det är dessvärre vanligt att friskolor måste gå till domstol för att överklaga den ersättning de beviljats. Det kan t ex handla om att pengen är felaktigt beräknad eller att kommunen under året använt mer resurser än budgeterat utan att ersätta friskolorna.

I debatten presenteras det ofta som ett problem att friskolor kan gå i konkurs, därför vill regeringen införa en sänkt elevpeng för friskolor med gymnasieprogram. Friskolornas elever får inte den ersättning de har rätt till – och att en långsiktigt hållbar ekonomi därför allvarligt äventyras – är det få som uppmärksammar. För att tala klartext – elever som väljer friskolor får en orättvis behandling – eller än mer tydligt – det är inte förenligt med lagstiftningen.

 

Hemkommunens kostnader per elev 2014, medelvärden för kommungrupper
A B C D
Totalkostnad Ersättningar Ersättningar Skolskjuts Skillnad
till andra till enskilda kolumn
Kommungrupper kommuner huvudmän A och C
Samtliga kommuner 97 100 93 700 86 400 3 090 -10 700 -11%
Storstäder 103 400 96 300 93.700 510 -9 700 -9%
Förortskommuner till storstäder 92 400 93 300 82 500 1 340 -9 900 -11%
Större städer 93 900 93 600 83 500 2 930 -10 400 -11%
Förortskommuner till större städer 94 600 93 700 90 500 3 900 -4.100 -4%
Pendlingskommuner 99 600 94 900 84 300 4 970 -15 300 -15%
Turism- och besöksnäringskommuner 112.500 109 100 96 400 6 290 -16 100 -14%
Varuproducerande kommuner 99 100 97 100 93 300 5 890 -5 800 -6%
Glesbygdskommuner 115 700 88 500 98 100 9 820 -17 600 -15%
Kommuner i tätbefolkad region 94 900 84 200 83 400 4 600 -11 500 -12%
Kommuner i glesbefolkad region 101 000 78 100 81 200 5 210 -19 800 -20%

 

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning