07 september 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I gårdagens Agenda borde kommunalrådet i Malmö fått vara i studion och fått svara på varför de lät eländet i skolan pågå så länge innan de stängde den.

Tittade igår på Agenda. Skolverkets generaldirektör, tillika ordföranden i Fridolins Skolkommission var i studion. Skolkommissionen har ett mycket viktigt uppdrag. Den ska komma med förslag på vad som behöver göras för att vända resultatutvecklingen i den svenska skolan. Ett resultat som enligt IFAU har fallit sedan slutet på 1980-talet.

OECD har konstaterat att det är mycket som behöver göras i den svenska skolan, lärarbristen, dålig uppföljning, brist på information om det fria skolvalet är bara några exempel på vad de lyfter fram. De tycker också att Skolinspektionen ska lyfta fram goda exempel i stället för att granska detaljer. Kort sagt – ett annat uppdrag för Skolinspektionen.

De anser att vi borde kraftsamla när det gäller lärarutbildningar och minska antalet utbildningsorter. Och framförallt anser de att perspektivet måste ändras i den svenska skolan – det är oerhört viktigt att ha höga förväntningar på alla elever, oavsett deras bakgrund.

85% av alla elever i Sverige går i kommunala skolor – 15% i friskolor. Trots detta – och trots att det bevisligen finns många kommunala skolor där elever lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper – så håller de svenska skoldebattörerna envist fast vid det fria skolvalet som orsak till problemet. Detta oavsett om man heter Daniel Suhonen, Bo Jansson eller Anna Ekström.

Ju längre fokus ligger på fel saker i den svenska skoldebatten – desto fler unga  riskera att lämna grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att kunna läsa vidare. Det är sorgligt att fixeringen ligger så fast.

I gårdagens Agenda borde kommunalrådet i Malmö fått vara i studion och fått svara på varför de lät eländet i skolan pågå så länge innan de stängde den. Och kanske Rinkebyskolans rektor som kunde ha svarat på vad de gör eftersom de uppenbarligen har ett bra resultat ”trots läget”.

Svenska Dagbladet hade i våras ett antal intressanta artiklar om bl a skolor i andra länder. Den från London var rätt talande tycker jag. Läs den – där finns det inget tal om sortering, lottning eller liknande . De jobbar helt enkelt med de elever de har och ser till att de får de kunskaper som de behöver för att klara sig i livet.

Om gårdagens framträdande i Agenda är symtomatiskt för Skolkommissionens ordförandes inriktning av arbetet i kommissionen så har vi all anledning att vara oroliga. För då verkar arbetet ha helt fel fokus.

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var