04 september 2015

   Nu startar SKL och Friskolornas riksförbund ett expertråd för att sprida praktiska erfarenheter från forskning inifrån skolan. Det är ett komplement till regeringens skolkommission.

   Nu startar SKL och Friskolornas riksförbund ett expertråd för att sprida praktiska erfarenheter från forskning inifrån skolan. Det är ett komplement till regeringens skolkommission.

   – I vårt expertråd deltar lärare, skolledare och forskare som har arbetat för att utveckla undervisning och arbetssätt. De bär på kunskap om forskningsgrundad skolutveckling, vilket OECD menar att Sverige behöver bli bättre på, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

   – Vi behöver lyssna till de som har genomfört förändringarna i skolans värld och funderat över resultaten. Slutsatserna kommer vi att lämna till såväl våra medlemmar som till regeringen och Skolkommissionen, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

   Skolutveckling på vetenskaplig grund

   Med Huvudmännens expertråd för skolutveckling vill SKL och Friskolornas riksförbund säkra att skolans utveckling baseras på goda analyser och vetenskaplig grund.

   I det inledande arbetet i regeringens Skolkommission saknas inslaget att dra nytta av de konkreta och lokala erfarenheterna från de som på ett systematiskt sätt har följt och studerat skolutveckling.

    

   Deltagare

   Expertrådet leds av Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

   Övriga deltagare är (i bokstavsordning):

   Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad

   Daniel Anderwall Sjöholm, lärare på T1-skolan i Linköping (F-6)

   Mike Bergström, lärare på Hagaskolan i Umeå (F-9)

   Robert Clark, rektor, Internationella Engelska skolan i Enskede

   Andreas Fejes, professor vid Linköpings universitet

   Sofie Lindén, Pedagogik- och utvecklingschef, Kunskapsskolan

   Jan Löwstedt, professor vid Stockholms universitet

   Victoria Malmgren, biträdande förskolechef i Kinda

   Per Marteus, rektor Byängsskolan i Täby (F-9 samt särskola)

   Fredrik Nordvall, förvaltningschef, Hallsbergs kommun

   Anette Olin, lektor vid Göteborgs universitet

   Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet

   Marie Pilfalk, rektor, Broholmsskolan i Lidköping (åk F-9)

   Andreas Ryve, professor vid Mälardalens högskola

   Karin Rönnerman, professor vid Göteborgs universitet

   Helena Sagar, lektor i Kungsbacka kommun

   Marie Sandell, biträdande rektor Engelska skolan norr i Stockholm

   Daniel Sundberg, docent, Linnéuniversitetet

   Ingegerd Tallberg-Broman, professor vid Malmö högskola

   Mats Tegmark, lektor vid Högskolan Dalarna

   Ann-Christine Wennergren, docent vid Högskolan i Halmstad

   Expertrådets första möte är idag fredag 4 september på SKL:s kansli i Stockholm.

   Hämta högupplöst bild på Mikaela Valtersson (nytt fönster)

   Kontakt:

   Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 12, magnus.johansson@friskola.se

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det