​Idag träffas Huvudmännens expertråd för skol­utveckling

Nu startar SKL och Friskolornas riksförbund ett expertråd för att sprida praktiska erfarenheter från forskning inifrån skolan. Det är ett komplement till regeringens skolkommission.

Nu startar SKL och Friskolornas riksförbund ett expertråd för att sprida praktiska erfarenheter från forskning inifrån skolan. Det är ett komplement till regeringens skolkommission.

– I vårt expertråd deltar lärare, skolledare och forskare som har arbetat för att utveckla undervisning och arbetssätt. De bär på kunskap om forskningsgrundad skolutveckling, vilket OECD menar att Sverige behöver bli bättre på, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

– Vi behöver lyssna till de som har genomfört förändringarna i skolans värld och funderat över resultaten. Slutsatserna kommer vi att lämna till såväl våra medlemmar som till regeringen och Skolkommissionen, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

Skolutveckling på vetenskaplig grund

Med Huvudmännens expertråd för skolutveckling vill SKL och Friskolornas riksförbund säkra att skolans utveckling baseras på goda analyser och vetenskaplig grund.

I det inledande arbetet i regeringens Skolkommission saknas inslaget att dra nytta av de konkreta och lokala erfarenheterna från de som på ett systematiskt sätt har följt och studerat skolutveckling.

 

Deltagare

Expertrådet leds av Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

Övriga deltagare är (i bokstavsordning):

Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad

Daniel Anderwall Sjöholm, lärare på T1-skolan i Linköping (F-6)

Mike Bergström, lärare på Hagaskolan i Umeå (F-9)

Robert Clark, rektor, Internationella Engelska skolan i Enskede

Andreas Fejes, professor vid Linköpings universitet

Sofie Lindén, Pedagogik- och utvecklingschef, Kunskapsskolan

Jan Löwstedt, professor vid Stockholms universitet

Victoria Malmgren, biträdande förskolechef i Kinda

Per Marteus, rektor Byängsskolan i Täby (F-9 samt särskola)

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, Hallsbergs kommun

Anette Olin, lektor vid Göteborgs universitet

Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet

Marie Pilfalk, rektor, Broholmsskolan i Lidköping (åk F-9)

Andreas Ryve, professor vid Mälardalens högskola

Karin Rönnerman, professor vid Göteborgs universitet

Helena Sagar, lektor i Kungsbacka kommun

Marie Sandell, biträdande rektor Engelska skolan norr i Stockholm

Daniel Sundberg, docent, Linnéuniversitetet

Ingegerd Tallberg-Broman, professor vid Malmö högskola

Mats Tegmark, lektor vid Högskolan Dalarna

Ann-Christine Wennergren, docent vid Högskolan i Halmstad

Expertrådets första möte är idag fredag 4 september på SKL:s kansli i Stockholm.

Hämta högupplöst bild på Mikaela Valtersson (nytt fönster)

Kontakt:

Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 12, magnus.johansson@friskola.se