Mer om Sara Karlin

Atvexa är en koncern som driver förskolor och skolor. Dotterbolagens olikheter har en central betydelse. -Det finns inte ett alternativ som passar alla, säger Sara Karlin som var med och startade Atvexa 2010.

sara_karlin.png STYRELSEPORTRÄTT | Sara Karlin var med och startade Atvexa 2010. I Atvexa såg Sara möjligheten att många av de skol- och förskoleverksamheter som vuxit fram i fristående regi under de senaste två decennierna skulle kunna finnas kvar och fortsätta att utvecklas utifrån sin specifika idé och pedagogik.

Atvexa består av nio dotterbolag som tillsammans driver 58 förskolor, sju grundskolor (F-9) och en särskola i åtta kommuner i och runt Stockholm*. I verksamheterna finns 5000 barn och elever och ca 1000 anställda.

Atvexa är en koncern där dotterbolagens olikheter har en central betydelse. ”Olikhet” är också ett av Atvexas värdeord.

– Vi tror inte att det finns ett sätt att bedriva den bästa skolan eller förskolan utan vi tror att det finns många bra sätt. Det som förenar våra verksamheter är ett stort engagemang för barn och barns utveckling, en ständig utveckling och en nyfikenhet, högt satta mål och hög kompetens, säger Sara Karlin.

– Jag tror genuint på en mångfald i skolan och förskolan då alla barn är olika. Det finns inte ett alternativ som passar alla.

*Stockholm, Järfälla, Sollentuna, Täby, Nacka, Enköping, Norrtälje, Vallentuna