Nya Läroverket är Luleås första fristående grundskola som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9. Arbetsformer där elevinflytande och elevernas förmåga att själv ansvara och driva en process framåt ges stort utrymme på skolan.

magnus_selberg.png STYRELSEPORTRÄTT | Nya Läroverket i Luleå startades 2006 av pedagogikdoktorn Gunvor Selberg. Magnus Selberg, som bland annat har yrken som styrman på SAS och examen i pedagogik på sin meritlista, är vd. Skolan är Luleås första fristående grundskola som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9.

Nya Läroverkets profil är Art & Science och det arbetar eleverna med en dag i veckan.

– Bild, musik och slöjd tillsammans med matematik och naturvetenskap har en särskilt stor plats i vår verksamhet. Att kunna visualisera ett problem eller att ges möjlighet att praktiskt tillämpa ett teoretiskt problem ger eleverna ökad förståelse och kunskap, säger Magnus Selberg.

Eleverna på Nya Läroverket får också träna på arbetsformer där elevinflytande och den egna förmågan att själv ansvara och driva en process framåt ges stort utrymme. Utöver den ordinarie undervisningen så erbjuds eleverna extra skola och mer tid för lärande.

Pedagogerna på skolan driver var och en två av de olika klubbar som finns på skolan. Klubbarna utgår från skolans alla ämnen, men det finns också klubbar med specialinriktningar. Populära klubbar är musikal, foto, olika idrotter, jägarexamen och dans. Nya Läroverket har 700 elever och 90 anställda.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra