Är du ung lärare – statistiken talar för att välja en friskola

Det är obegripligt att lärarfack lägger så mycket kraft på att jaga de huvudmän där ca 15% av eleverna går.

Läser i dagen DN att Lärarförbundet åter hoppar på friskolorna. Denna gång handlar det om påståendet att lärare på fristående skolor har sämre lön än anställda i kommunala skolor. ”Löneförhandlingarna” pågår visserligen ständigt i media men man kan undra om Lärarförbundet inte har några medlemmar som jobbar på friskolor. För i undersökningar som görs, senast uppmärksammad i Svenskt Näringslivs rapport, så hänvisas det till SCB-statistik som visar löneskillnaderna och det ger följande bild (s 40)sant_och_falskt_sn.jpg

 

Det faktum att lärarkåren är yngre i fristående skolor än i kommunala påverkar givetvis lönenivåerna. Det innebär också att friskolor drabbas hårdare av regeringens aviserade höjda arbetsgivaravgifter för unga, vilket jag har skrivit om tidigare. Det är obegripligt att lärarfack lägger så mycket kraft på att jaga de huvudmän där ca 15% av eleverna går. Särskilt som det är så att de betalar bättre än de huvudmän där 85% av eleverna återfinns, förutom till de äldre lärare som har funnits länge i verksamheten. Men är du ung lärare så talar statistiken ovan för att du ska söka dig till en friskola. Är det någon som tror att det skulle vara bättre om det bara fanns en huvudman för för-, grund- och gymnasieskolorna?

Författare

Prenumerera på bloggen