17 augusti 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Så rubriken på SvD artikeln – ”Allt färre vill starta friskola” tror jag inte stämmer. Jag tror att många vill – men inte vågar pga den osäkerhet som råder just nu pga politiken.

Idag kan vi läsa i SvD om att antalet ansökningar till Skolinspektionen om att starta nya friskolor och utöka befintliga minskar påtagligt. Jag kommenterar detta i artikeln. Som jag skrev på denna blogg förra veckan, så är det inte konstigt med tanke på allt som är under utredning. Områden som är helt avgörande för förutsättningar för att bedriva friskoleverksamhet.

I SvD-artikeln förklarar Skolinspektionen minskningen av antalet ökningar med att elevantalet sjunker. Det stämmer att det sker på gymnasiesidan, men inte när det gäller grundskolan. Där är det en kraftig ökning. En ökning som många kommuner är oroliga för hur de ska klara av, det krävs skolutbyggnad. Och bidrar inte friskolor till att avlasta genom nyetableringar så får kommunerna ta hela investeringskostnaden själva.

Tittar vi däremot på intresset för att välja friskola så ger det en indikation på vilken enorm utbyggnadspotential som finnas. Till de större friskolehuvudmännen så står det minst 150.000 barn i kö.

Ett tydligt exempel på att politiken inte går i takt med föräldrar och barns syn på friskolor. Så rubriken på SvD artikeln – ”Allt färre vill starta friskola” tror jag inte stämmer. Jag tror att många vill – men inte vågar pga den osäkerhet som råder just nu pga politiken.

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan