Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det finns snart sagt inget som inte är föremål för utredning eller nyligen varit föremål för utredning, som påverkar villkoren för att bedriva friskoleverksamhet

Media noterar nu att antalet ansökningar för att starta friskola har sjunkit under senare tid. Varför frågar de sig? Jag skulle snarar säga att det är anmärkningsvärt, men givetvis toppenbra, att någon satsar tid och resurser på att starta friskola utifrån rådande läge. Inte för att det inte finns ett behov, det gör det definitivt. Antalet barn i förskoleålder och grundskoleålder ökar framöver och inom några år kommer det också att märkas på gymnasieskolan. Utan för den politiska debatten och när det gäller stabila förutsättningar för att driva friskolor.

Det finns snart sagt inget som inte är föremål för utredning eller nyligen varit föremål för utredning, som påverkar villkoren för att bedriva friskoleverksamhet. Begrunda bara denna lista på frågor som är under utredning:

Ska offentlighetsprincipen införas för friskolor? Utredning pågår.

Frågan om friskolor ska omfattas av momsplikt eller ej. Utredning pågår.

Ska kommunerna få möjlighet att stoppa friskoleetablering via veto? Utredning pågår.

Ska det införas en gemensam kö som kommunerna ansvarar för där friskolorna ska tvingas vara med? Utredning pågår.

Hur ska skolpengen fastställas? Utredning pågår?

Ska fristående gymnasieskolor få en lägre skolpeng pga en sk gymnasiegaranti? Utredning pågår.

Ska friskolor få gå med vinst? Utredning pågår.

Ska det ställas särskilda krav på långsiktigt hållbar ekonomi och vilka som få äga friskolor? Utredningsförslag finns. Beredning pågår av remissvaren i regeringskansliet.

Ska fördelningsnyckeln förändras när det gäller skolpengen pga sociala bakgrundsfaktorer mm? Utredning pågår.

Det finns säkert flera utredningar som jag har missat. Men som var och en inser så påverkar resultatet av var och en av dessa områden villkoren för att bedriva friskoleverksamhet. Stabila förutsättningar inför framtiden saknas i stort sett helt om man vill vara riktigt dyster. Detta påverkar givetvis också bankernas intresse för att låna ut pengar till friskoleaktörer.

Det är oerhört trist att situationen har blivit så här. Och det är ett politiskt ansvar som delas av alla partier dessvärre. Detta i ett läge där den svenska skolan lider av lärarbrist, kvalitetsbrist och är i behov alla alla goda resurser som tänkas kan.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,