​Säkerställ lika behandling av elever som väljer friskolor

Höjd arbetsgivaravgift för unga slår hårdast mot friskolor. Staten kompenserar kommunerna fullt ut för de ökade kostnaderna, men friskolorna får ingen kompensation.

Höjd arbetsgivaravgift för unga slår hårdast mot friskolor. Staten kompenserar kommunerna fullt ut för de ökade kostnaderna, men friskolorna får ingen kompensation.

Idag beslutade riksdagen om höjda arbetsgivaravgifter för personer under 26 år. Statsminister Stefan Löfven har utlovat att staten ska kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som de höjda avgifterna innebär. Men friskolorna kommer inte att kompenseras.

– När nu regeringen väljer att kompensera kommunerna med ett omärkt statsbidrag riskerar det att leda till att kommuner lägger pengarna på helt andra saker än vad som är avsikten med dem. Kommunerna ska enligt lag beräkna skolpengen så att det sker en rättvis fördelning oavsett om eleven väljer en fristående eller kommunal skola. Därför uppmanar jag nu alla kommuner att räkna med den statliga kompensationen för ökade lärarkostnader, när de beräknar skolpengen. Om detta inte sker innebär det att friskoleelever behandlas orättvist, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Slår hårdare mot friskolor

Andelen unga pedagoger är större i fristående förskolor och skolor än i kommunerna. Andelen grundskollärare under 25 år var 5,50 % i fristående verksamheter och 1,64 % i kommunala 2011. I förskolorna var andelen 4,65 % i fristående verksamheter och 2,70 % i kommunala.

– Den höjda personalkostnaden slår hårdare mot de fristående kolorna som har en större del yngre lärare. Kommunpolitikerna har en viktig uppgift att säkerställa att friskolornas elever inte drabbas av en orättvis behandling på grund av den statliga ensidiga kompensationen till bara en av två huvudmän. Vi kommer noga följa hur detta hanteras i kommunerna, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd, 072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, kommunikatör, 072-222 78 04