Malmö ville inte betala för elever på friskola, men friskolan lät eleverna börja ändå. Eleverna anmälde kommunen till Skolinspektionen och har fått rätt.

Malmö kommun vägrade att komma överens med fristående Framtidsgymnasiet om bidrag för elever som sökt till friskolans yrkesintroduktion. Friskolan skulle inte få någon ersättning för eleverna. Anledningen var enligt Malmö kommun att eleverna inte hade gjort sitt val i tid och kommunen hävdade också att den inte har en skyldighet att ingå avtal.

Eleverna anmälde

Eleverna anmälde Malmö kommun till Skolinspektionen.

Skolinspektionen säger nu i sitt beslut att kommunen inte kan vägra ingå överenskommelse med friskolan på grund av att ansökan till utbildningen inte är gjord inom en viss tid.

Av gymnasieförordningen framgår nämligen att det är skolans huvudman som avgör om en elev kan antas efter det att utbildningen startat.

Beslutet säger också att en kommun inte kan vägra att teckna avtal av rent principiella skäl. Den enda giltiga anledningen för att hemkommunen ska kunna vägra teckna ett avtal om ersättning är om kommunen och friskolan inte kommer överens om ersättningens storlek.

Skolinspektionen säger också i sitt beslut att om den fristående skolan och elevens hemkommun inte kommer överens behöver inte den fristående gymnasieskolan ta emot eleven. Det poängteras också att hemkommunen enligt förvaltningslagen är skyldig att snabbt handlägga en ansökan om att kommunen ska ingå en överenskommelse.

Fick börja ändå

Även om Framtidsgymnasiet inte fick någon ersättning av elevernas hemkommun så antogs eleverna till den utbildning de ville gå. De går fortfarande kvar.

– Skolinspektionen har fattat ett beslut som förtydligar tillämpningen av regelverket. Beslutet är intressant eftersom det också kan få bäring på elever i gymnasiesärskolan, där ersättningen till friskolor har samma konstruktion, säger Gudrun Rendling, jurist på Friskolornas riksförbund.

Skollagens bestämmelser om ersättning för elever på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion samt gymnasiesärskolans individuella program skiljer sig från övriga utbildningar genom att hemkommunen och den fristående skolan ska komma överens om bidragets storlek. Det vanliga är annars att hemkommunens egna kostnader för utbildningen ligger till grund för elevpengen till friskolor.

Senast den 22 juni ska Malmö kommun ha vidtagit åtgärder som gör att bestämmelserna om bidrag till friskolan följs.

Ladda ner beslutet här (pdf, nytt fönster)

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland