Om landets kommuner skulle få rätt att stoppa nyetableringar av friskolor skulle 3 av 4 rödgröna kommunfullmäktigeledamöter vilja använda den möjligheten. Bland alliansens ledamöter skulle bara 6 procent vilja använda en sådan möjlighet. Det visar en undersökning som Friskolornas riksförbund gjort genom Demoskop. Undersökningen presenterades på ett frukostseminarium den 27 maj.

Ladda ner presentationen här (pdf, nytt fönster)

De stora skillnaderna mellan de politiska blocken visar att tillgången till friskolor skulle skilja sig åt mellan kommunerna beroende på hur den politiska majoriteten ser ut. Idag avgörs möjligheten att starta en friskola genom en tillståndsprövning av den statliga Skolinspektionen.

Inte kvaliteten som avgör

Det kan vara annat än kvaliteten som avgör inställningen till en stoppmöjlighet. 3 av 10 av de som säger att de vill stoppa friskoleetableringar tycker samtidigt att konkurrensen från friskolor gynnar kvaliteten i kommunala skolor. Och 4 av 10 tycker att friskolor har minst lika bra kvalitet som kommunala skolor.

Hos Vänsterpartiets är det flest ledamöter som vill stoppa friskolor. Där skulle 91 procent vilja använda den möjligheten. Hos Socialdemokraterna är det 79 procent och hos Miljöpartiet 39 procent. Lägst intresse för att använda en möjlighet att stoppa friskolor finns hos Moderaterna (3 procent) och Kristdemokraterna (4 procent).

Det finns en skillnad mellan kommuner där det bor elever som går i friskolor och kommuner utan friskoleelever. I kommuner utan friskoleelever är 47 procent av kommunfullmäktigeledamöterna för en stoppmöjlighet och i kommuner med friskoleelever knappt 40 procent. Sett över landet är stödet för att stoppa friskolor minst i storstäder. Där vill 2 av 3 inte stoppa friskolor.

47 av 66 hade inte startat

I samband med en ansökan om att starta en friskola får kommunen yttra sig om konsekvenserna för kommunens skolor, även om det är Skolinspektionen som fattar det avgörande beslutet. En genomgång av kommunernas yttranden som Friskolornas riksförbund låtit göra visar att 47 av 66 utbildningar i Socialdemokratiskt styrda kommuner som Skolinspektionen godkände under 2012-2014 sannolikt hade stoppats om kommunerna haft avgörandet i sina händer.

Regeringen utreder just nu hur kommunerna ska kunna få ett avgörande inflytande över etableringen av friskolor som drivs med vinstsyfte. De undersökningar Friskolornas riksförbund har gjort avser friskolor i allmänhet.

Medverkade på seminariet gjorde Nicholas Prigorowsky – särskild utredare i Ägarprövningsutredningen, Ralph Riber – vd för Internationella Engelska Skolan, Nonas Nygren (s) – kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, Erik Bengtzboe (m) – ledamot i utbildningsutskottet, Ulla Hamilton – vd för Friskolornas riksförbund och Johan Olsson – utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv. Seminariet anordnades av Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv.

Magnus Johansson

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland