Om landets kommuner skulle få rätt att stoppa nyetableringar av friskolor skulle 3 av 4 rödgröna kommunfullmäktigeledamöter vilja använda den möjligheten. Bland alliansens ledamöter skulle bara 6 procent vilja använda en sådan möjlighet. Det visar en undersökning som Friskolornas riksförbund gjort genom Demoskop. Undersökningen presenterades på ett frukostseminarium den 27 maj.

Ladda ner presentationen här (pdf, nytt fönster)

De stora skillnaderna mellan de politiska blocken visar att tillgången till friskolor skulle skilja sig åt mellan kommunerna beroende på hur den politiska majoriteten ser ut. Idag avgörs möjligheten att starta en friskola genom en tillståndsprövning av den statliga Skolinspektionen.

Inte kvaliteten som avgör

Det kan vara annat än kvaliteten som avgör inställningen till en stoppmöjlighet. 3 av 10 av de som säger att de vill stoppa friskoleetableringar tycker samtidigt att konkurrensen från friskolor gynnar kvaliteten i kommunala skolor. Och 4 av 10 tycker att friskolor har minst lika bra kvalitet som kommunala skolor.

Hos Vänsterpartiets är det flest ledamöter som vill stoppa friskolor. Där skulle 91 procent vilja använda den möjligheten. Hos Socialdemokraterna är det 79 procent och hos Miljöpartiet 39 procent. Lägst intresse för att använda en möjlighet att stoppa friskolor finns hos Moderaterna (3 procent) och Kristdemokraterna (4 procent).

Det finns en skillnad mellan kommuner där det bor elever som går i friskolor och kommuner utan friskoleelever. I kommuner utan friskoleelever är 47 procent av kommunfullmäktigeledamöterna för en stoppmöjlighet och i kommuner med friskoleelever knappt 40 procent. Sett över landet är stödet för att stoppa friskolor minst i storstäder. Där vill 2 av 3 inte stoppa friskolor.

47 av 66 hade inte startat

I samband med en ansökan om att starta en friskola får kommunen yttra sig om konsekvenserna för kommunens skolor, även om det är Skolinspektionen som fattar det avgörande beslutet. En genomgång av kommunernas yttranden som Friskolornas riksförbund låtit göra visar att 47 av 66 utbildningar i Socialdemokratiskt styrda kommuner som Skolinspektionen godkände under 2012-2014 sannolikt hade stoppats om kommunerna haft avgörandet i sina händer.

Regeringen utreder just nu hur kommunerna ska kunna få ett avgörande inflytande över etableringen av friskolor som drivs med vinstsyfte. De undersökningar Friskolornas riksförbund har gjort avser friskolor i allmänhet.

Medverkade på seminariet gjorde Nicholas Prigorowsky – särskild utredare i Ägarprövningsutredningen, Ralph Riber – vd för Internationella Engelska Skolan, Nonas Nygren (s) – kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, Erik Bengtzboe (m) – ledamot i utbildningsutskottet, Ulla Hamilton – vd för Friskolornas riksförbund och Johan Olsson – utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv. Seminariet anordnades av Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv.

Magnus Johansson

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden