Det här är en enkel guide för hur du genom kontakter med bland annat lokala medier och politiker kan befästa och stärka bilden av dels er egen verksamhet, men också för fristående förskolor och valfriheten inom skola och förskola i allmänhet.

Förutom politiker och journalister som är målgrupperna i den här guiden är föräldrar och personal viktiga målgrupper och ambassadörer för er och den helhetsbild av fristående verksamheter som ni är en del av.

1. Låt politikerna lära känna er och er verksamhet

När politiker lär känna dig och din verksamhet blir det svårare för dem att hantera frågor som rör er på ett systematiskt och byråkratiskt sätt. Ett sätt att få politiker att lära känna din verksamhet är att bjuda in dem.

Politiker att bjuda in:

 • Politiker i den kommunala nämnd som ansvarar för förskola/skola. Kontaktuppgifter till alla ledamöter finns oftast på kommunens hemsida.
 • Riksdagspolitiker som representerar er valkrets. På riksdagens webbplats kan du klicka på kartan och se vilka ledamöter som representerar valkretsen:
  http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ (nytt fönster)

Exempel på ämnen att samtala med politiker om:

 

 • Varför startade du/ni skolan?
 • Vad är er särart?
 • Vad är du/ni mest stolta över?
 • Vad kan du/ni säga om skolans/elevernas resultat?
 • Hur ser ert kvalitetsarbete ut?
 • Har ni barn som står i kö till skolan?
 • Kommer barn/elever från flera kommuner?
 • Hur ser du/ni på framtiden?
 • Hur ser ersättningen till ägare/ledning ut? Är ni anställda eller tas ersättningen ut som utdelning?
 • Lyder ni under lika villkor som kommunala skolor?
 • Hur arbetar ni med barn/elever i behov av särskilt stöd?

​Tänk på att du är det konkreta lokala exemplet. Berätta din ”historia”. Berätta varför skolan startades, hur starten finansierades och hur skolpengssystemet fungerar. Berätta också vad skolan bidrar med för elever och föräldrar, vad ni bidrar med till orten/trakten/stadsdelen och hur skolan och du själv – och framför allt barnen/eleverna – berörs av politiken och myndigheters beslut.

Exempel på underlag att använda och dela med dig av:

Det finns fler sätt att skapa relation med relevanta politiker än att bjuda in dem:

 • Följ och kommunicera med dem på sociala medier
 • Skicka ert nyhetsbrev till dem

Checklista politikerbesök

 1. Kom fram till vad du vill ha ut av besöket och gör förslag på en dagordning
 2. Hitta en tidsperiod (utan exakt dag) när besöket kan passa er
 3. Gör en lista på politiker att bjuda in
 4. Rangordna listan efter vem du i första hand vill bjuda in
 5. Bjud in den som är överst på listan i god tid
 6. Kom överens med gästen om en tid och en dagordning

 

2. Ge journalister nyheter

Journalister är tacksamma för information som det går att göra nyheter av. För lokala redaktioner har händelsens närhet ett stort värde. Det innebär att händelsen inte behöver vara lika sensationell som i rikstäckande medier. En lista över vad som kännetecknar en nyhet finns senare i dokumentet.

Saker som kan platsa som lokala nyheter är:

 • Bjud in journalister till er förskola/skola i samband med en händelse som sticker ut; t ex ett speciellt inslag i undervisningen, ett jubileum, en invigning/premiär, en föreställning, en speciell utflykt, en speciell (lokalt känd) besökare på skolan osv.
 • Berätta för journalister om ni har bra resultat; t ex att ni har haft inspektion utan anmärkning (vilket är ovanligt att en skola har), anmärkningsvärt bra resultat eller att intresset från föräldrar/elever ökar. Siffror/statistik/trender är intressant för journalister.
 • Berätta för journalister om ni gör en särskild satsning i skolan, t ex ett forskning- och utvecklingsprojekt eller har/ska ha ett samarbete med en annan skola (i Sverige eller utomlands) eller en högskola eller ett universitet.
 • Delta i den lokala debatten. Skriv egna eller svara på insändare. Kontakta journalisten om du tycker att en nyhetsartikel eller ett inslag behöver nyanseras.

Exempel på lokala radioinslag och artiklar:

SR P4 Kristianstad, Här får barn med "blanddiagnoser" hjälp (nytt fönster)

SR P4 Skaraborg, Barnen i Forsvik pyntar djurgranar (nytt fönster)

Bifogat den här guiden finns exempel på lokala tidningsartiklar med fristående förskolor/skolor. Utgå från de här exemplen och fundera på hur ni kan skapa liknande nyheter.

Nyhetsvärdering

En nyhet ska vara:

 • Aktuell. Gamla nyheter har läsaren redan hört eller läst om.
 • Intressera många. Tidningar/tv/radio vänder sig till alla.
 • Inträffa nära. Vi är mer intresserade av det som händer nära oss eller där människor "hemifrån" är inblandade (närhetsprincipen).

Andra saker som har betydelse:

 • Redaktionen vill helst vara ensam om att ha nyheten.
 • Det handlar om den lilla människans kamp mot makten.
 • Nyheten berättar om något som är överraskande eller ovanligt.
 • Nyheten handlar om någon "offentlig person".
 • Nyheten avslöjar felaktigheter i samhället.
 • Nyheten handlar om lag- eller regelbrott.
 • Nyheten har en rolig vinkel.
 • Det finns bra bilder (ljud i radio) till nyheten.

Du kan läsa mer om nyhetsvärdering hos t ex Mediekompass (nytt fönster)

Checklista skapa nyheter

 1. Lista händelser hos er som kan ha nyhetsvärde
 2. Rangordna listan efter troligt högsta nyhetsvärde
 3. Gör en lista med lokala journalister och nyhetsredaktioner
 4. Rangordna kontaktlistan efter var ni helst når ut
 5. Ta den händelse ni gett högst nyhetsvärde och formulera den kortfattat men begripligt
 6. Kontakta journalisterna/redaktionerna i god tid enligt listan tills någon ”tar det”
 7. Informera alla berörda om journalisten kommer till förskolan/skolan

 

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Inrapportering av årsomsättning

18 januari 2024

Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika

Dom i Kammarrätten stoppar möjligheten till retroaktiv skolpeng

15 juni 2023

N Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Kom ihåg mig Glömt lösenordet?

Nya lagar och regler halvårsskiftet 2023

14 juni 2023

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. Vissa har vi berättat om tidigare i