För de rödgrönrosa i Göteborg är det viktigare hur en skolas ägare tar ut sin lön än om verksamheten som bedrivs har en hög kvalitet. Dessutom avser kommunen helt utan omsvep att bryta mot lagen, skriver Ulla Hamilton i GöteborgsPosten.

I förslaget till budget för 2016 blottar majoritet (S, MP, V, Fi) i Göteborg sina prioriteringar för barnens framtid. I kapitlet ”Förskola och skola” slår man fast att ”Staden motsätter sig etablering av aktiebolagsdriva skolor som delar ut vinst till ägarna”.

Intressant att en kommun så oförblommerat avser att bryta mot lagstiftningen. Göteborgs politiska styre meddelar nu att de vill stoppa ägare som väljer att ta ersättning för nerlagt arbete i form av utdelning i stället för lön. De struntar uppenbarligen i om den fristående verksamheten levererar kvalitet och är efterfrågad av barn och föräldrar. Det är begreppet ”utdelning” som förblindar dem.

Måste följa lagen

Vid tillståndsprövningen för skolor kan Göteborg lyfta fram sin syn på utdelning i ett yttrande till Skolinspektionen, men som sedan måste fatta sitt beslut utifrån befintlig lagstiftning.

För förskolan är kommunen själv tillståndsgivande myndighet och att neka godkännande på grund av hur ägare får sin ersättning är att bryta mot lagen. Om Göteborg är konsekventa och skrivningen i budgetförslaget gäller även etablering av förskolor kommer vi att anmäla staden till JO och Skolinspektionen. Och vi uppmanar alla enskilda huvudmän som får avslag på grund av utdelning att överklaga beslutet.

Den offentliga utredning om ett kommunalt veto mot friskolor som drivs i vinstsyfte har just startat, men redan nu ser vi vilka effekter det skulle få i Göteborg.

Vi vet att både helt ideella krafter och privata entreprenörer som vill ha ersättning för satsade resurser kan leverera hög kvalitet i förskola och skola. Och det är just kvaliteten som ska vara avgörande, inte – som majoriteten i Göteborg tycker – hur ägare får sin ersättning.

Ulla Hamilton

vd Friskolornas riksförbund

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter

Debatt: Kommunpolitiker är också skolhuvudmän

09 juni 2023

När vi gjorde en sammanställning av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visade det sig att det finns 113 kommunala grundskolor där över 30