12 maj 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag är förundrad över att detta krav har kunnat framföras utan att en enda journalist har ställt frågan – ”Men är det inte den kommunala skolpengen som ska garantera detta? Friskolorna får ju inte ha någon annan intäkt än skolpengen.

Igår fick jag följande bild på Twitter.

myter om friskolor kommunal ond cirkel

En beskrivning av ”kommunernas onda cirkel”. Intressant perspektiv som den har som gjort denna bild. Individens perspektiv och det fria skolvalet är som bortblåst. ”Problemet” med friskolorna är enligt de som lever i denna världsbild, att friskolorna tar kommunens barn. Jag tror att det är väldigt få föräldrar som instämmer i denna problembild. Det fria skolvalet har inneburit stora förändringar under de senaste 20 åren. Det har satt fokus på kvalitet och resultat i skolan. Det har gjort att föräldrar kan välja skola till sina barn, att mobbade barn kan byta skola, att lärare kan byta arbetsgivare och att andra än kommuner kan starta skolor.

Den stora utmaningen med dagens system är inte att kommunen berövas ”sina barn” när de väljer en friskola. Det stora problemet är att alltför många kommuner väljer att hantera de barn som väljer friskolor orättvist.

Snart sagt varje dag finns det en artikel från någon del av landet som beskriver hur en friskola tvingas gå till domstol för att få en skolpeng som är lika som den som går till barn i kommunala skolor. Kreativiteten hos kommunerna är stor, det handlar om att mixtra med momsberäkningarna, lokalkostnaderna, att tillåta att kommunala skolor går med underskott år ut och år in utan att ta med det som beräkningsunderlag för skolpengen, eller att skriva av underskott i kommunala skolor utan att detta läggs till grund för uträkning av skolpengen.

För enligt lag så ska det vara lika. Effekten av detta blir att elever behandlas orättvist. Nyligen läste jag om en skola i Ystad som ser sig som vinnare i striden om en skolpeng trots att domstolen avslog deras överklagande. Hur kan man se sig som vinnare då kan man undra? Jo för stämningen innebar att kommunen tvingades beskriva hur man räknat ut skolpengen och därmed så fick skolan den information som efterfrågats och därmed en trygghet i att behandlingen var lika. Men det är ju trist att en liten friskola ska behöva gå till domstol för att få den informationen. Och de är inte ensamma om detta. Transparensen i hur kommunerna räknar ut sin skolpeng är ofta mycket dålig.

Ett av de populära kraven i dagens friskoledebatt är att friskolorna måste kunna visa på att de har en långsiktigt hållbar ekonomi. Kraven kommer från politiskt håll. Jag är förundrad över att detta krav har kunnat framföras utan att en enda journalist har ställt frågan – ”Men är det inte den kommunala skolpengen som ska garantera detta? Friskolorna får ju inte ha någon annan intäkt än skolpengen. – Men den frågan har inte ställts. Sanningen är ju att det är bara kommunpolitikerna” – genom att agera för en rättvis och transparent skolpeng oavsett huvudman – som kan ge en garanti för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de