03 maj 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Så som argumentationen nu går, från dessa författare och från de sk ideburna företrädarna, så argumenterar man för sin egna bolagsform och varför just den ska ha förmånlig behandling. På vägen tappar de bort det som är grunden till valfrihetsreformerna, den enskilda individens rätt att välja. Framtiden för en hel bransch står på spel.

Läser en debattartikel i DN om att medarbetarägda verksamheter ska behandlas speciellt av den sk Reepaluutredningen om vinst i välfärden. Skälet till denna särskilda behandling är enligt artikelförfattarna att det behövs vinst för att bygga upp buffertar och marginaler. Rätt så, och det behövs i alla verksamheter iavsett hur ägarna ser ut. Det verkar som om det är dags att gratulera belackarna av valfrihet inom vård, skola och omsorg. Så som argumentationen nu går, från dessa författare och från de sk ideburna företrädarna, så argumenterar man för sin egna bolagsform och varför just den ska ha förmånlig behandling. På vägen tappar de bort det som är grunden till valfrihetsreformerna, den enskilda individens rätt att välja. Framtiden för en hel bransch står på spel. Då måste leden slutas och alla berörda jobba tillsammans för individens valfrihet och fortsatta goda villkor för privata aktörer att utveckla välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg – oavsett ägarbild och bolagsform. Hotet kommer från de som vill slå undan fötterna för branschen, inte från de som finns i branschen med en annan ägarbild eller bolagsform.

/

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,