03 maj 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Så som argumentationen nu går, från dessa författare och från de sk ideburna företrädarna, så argumenterar man för sin egna bolagsform och varför just den ska ha förmånlig behandling. På vägen tappar de bort det som är grunden till valfrihetsreformerna, den enskilda individens rätt att välja. Framtiden för en hel bransch står på spel.

Läser en debattartikel i DN om att medarbetarägda verksamheter ska behandlas speciellt av den sk Reepaluutredningen om vinst i välfärden. Skälet till denna särskilda behandling är enligt artikelförfattarna att det behövs vinst för att bygga upp buffertar och marginaler. Rätt så, och det behövs i alla verksamheter iavsett hur ägarna ser ut. Det verkar som om det är dags att gratulera belackarna av valfrihet inom vård, skola och omsorg. Så som argumentationen nu går, från dessa författare och från de sk ideburna företrädarna, så argumenterar man för sin egna bolagsform och varför just den ska ha förmånlig behandling. På vägen tappar de bort det som är grunden till valfrihetsreformerna, den enskilda individens rätt att välja. Framtiden för en hel bransch står på spel. Då måste leden slutas och alla berörda jobba tillsammans för individens valfrihet och fortsatta goda villkor för privata aktörer att utveckla välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg – oavsett ägarbild och bolagsform. Hotet kommer från de som vill slå undan fötterna för branschen, inte från de som finns i branschen med en annan ägarbild eller bolagsform.

/

 

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning