28 april 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Tänkt om utbildningsministern hade satt James Nottingham som ordförande i Skolkommissionen. Det hade varit mycket intressant. För James budskap är mycket tydligt – det är fel fokus i skoldebatten i Sverige.

 

Har varit på SKL Skolriksdag i två dagar. Inspirerande. Särskilt James Nottingham från England som talade om ”Creating the best Learning Environments: lessons from around the World”. Han har ett företag som heter Challenging Learning. Tänk om utbildningsministern hade satt James Nottingham som ordförande i Skolkommissionen. Det hade varit mycket intressant. För James budskap är mycket tydligt – det är fel fokus i skoldebatten i Sverige. För att förbättra kvalitet och resultat så ska man jobba med det som gör mest påverkan. Det är, enligt honom, inte klassrummens design, ej heller klassernas storlek. Det handlar om lärarna och deras sätt att arbeta, och möjlighet att arbeta. Då handlar det om hur relationen lärare elever fungerar, hur man jobbar med feed back till eleverna. Det handlar om lärarens profession, förmågan att höja en enskild individs kunskapsnivå utifrån den grund hen står på. Kort sagt – saker som inte mäts ordentligt i dagens skola. För som han konstaterade – lärare kan göra skillnad! Tänk bara på ”I döda poeters sällskap”, som i och för sig är en film men vi vet alla att det ligger mycket sanning bakom den.

Det var ljuv musik i mina öron – tänk om den svenska skoldebatten äntligen kan komma att handla om detta perspektiv istället för att harva omkring i huvudmannafrågor och massa symbolpolitik på detaljnivå som bara stör och förstör lärarens möjlighet att utöva sitt yrke och bidra till att VARJE elev , oavsett ingångsvärden när hen börjar skolan, kan höja sin kunskapsnivå.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,