28 april 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Tänkt om utbildningsministern hade satt James Nottingham som ordförande i Skolkommissionen. Det hade varit mycket intressant. För James budskap är mycket tydligt – det är fel fokus i skoldebatten i Sverige.

 

Har varit på SKL Skolriksdag i två dagar. Inspirerande. Särskilt James Nottingham från England som talade om ”Creating the best Learning Environments: lessons from around the World”. Han har ett företag som heter Challenging Learning. Tänk om utbildningsministern hade satt James Nottingham som ordförande i Skolkommissionen. Det hade varit mycket intressant. För James budskap är mycket tydligt – det är fel fokus i skoldebatten i Sverige. För att förbättra kvalitet och resultat så ska man jobba med det som gör mest påverkan. Det är, enligt honom, inte klassrummens design, ej heller klassernas storlek. Det handlar om lärarna och deras sätt att arbeta, och möjlighet att arbeta. Då handlar det om hur relationen lärare elever fungerar, hur man jobbar med feed back till eleverna. Det handlar om lärarens profession, förmågan att höja en enskild individs kunskapsnivå utifrån den grund hen står på. Kort sagt – saker som inte mäts ordentligt i dagens skola. För som han konstaterade – lärare kan göra skillnad! Tänk bara på ”I döda poeters sällskap”, som i och för sig är en film men vi vet alla att det ligger mycket sanning bakom den.

Det var ljuv musik i mina öron – tänk om den svenska skoldebatten äntligen kan komma att handla om detta perspektiv istället för att harva omkring i huvudmannafrågor och massa symbolpolitik på detaljnivå som bara stör och förstör lärarens möjlighet att utöva sitt yrke och bidra till att VARJE elev , oavsett ingångsvärden när hen börjar skolan, kan höja sin kunskapsnivå.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var