17 april 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är bra att ministern träffar skolhuvudmännen för ca 1,7 miljoner barn i Sverige. Men jag vill påminna om att 25% av skolorna i Sverige har fristående huvudmän. Över 310.000 elever.

Läser i ett pressmeddelande att utbildningsminister Gustav Fridolin under 2015 planerar att samla alla Sveriges kommuner i regionala träffar, under namnet ”Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola”.

Syftet är enligt pressmeddelandet att föra dialog om regeringens investeringar i skolan och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola.

Det är bra att ministern träffar skolhuvudmännen för ca 1,7 miljoner barn i Sverige. Men jag vill påminna om att 25% av skolorna i Sverige har fristående huvudmän. Över 310.000 elever. Jag utgår ifrån att ministern inbegriper även dessa huvudmän i sina träffar. För enskilda huvudmän har ju, enligt bl a Skolinspektionen, mycket att bidra med i form av föredömen när det gäller att arbeta för att uppfylla de nationella målen.

 

/

 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan