Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Frågan är då hur en kommun som stoppat en friskoleetablering hanterar frågan om barnen i den kommunen väljer en friskola i en annan kommun? Ska de kräva att denna möjlighet också stoppas?

 

Skriver idag på Dagens Samhälles utmärkta debattsida om det kommunala vetot och vilka effekter som ett införande av ett dylikt skulle få. Det är helt givet att många kommuner skulle utnyttja denna möjlighet att stoppa friskoleetableringar. Det har de redan försökt att göra men inte lyckats pga lagstiftningen. Vi har tittat på hur socialdemokratiskt styrda kommuner har agerat under 2014 i yttranden till Skolinspektionen över friskoleetableringar. Resultatet talar sitt tydliga språk. I åtta av tio fall vill de s-styrda kommunerna stoppa friskolorna. De vill att Skolinspektionen ska avstyrka ansökan eller i vissa fall har de enbart yttrat sig negativt om en etablering av en ny friskola i deras kommun. Så mycket är elevernas valfrihet värd där.

Det är sorgligt vilken kraft och energi som läggs på skolvalet och på att hindra friskolebranschens utveckling. Tänkt om bara hälften av denna energi lades på att arbeta för att höja skolors resultat och fokusera på goda exempel i skolvärlden. För det finns många sådana – i såväl kommunal som enskild regi.

Det som är så märkligt i hela denna debatten är att det hävdas – felaktigt men dock – att segregationen ökat pga friskolorna. Det finns gott om utredningar som visar på motsatsen. Men med ett kommunalt veto ökar skillnaderna mellan kommunerna och elevernas bostadsort får större betydelse för deras skolgång. Likvärdigheten minskar.

En kommun som är välvilligt inställd till valfrihet kommer erbjuda sina elever en mångfald av skolor, medan en kommun som inte vill ha konkurrens från ”vinstsyftande” skolor helt godtyckligt kan avfärda en etablering. Frågan är då hur en kommun som stoppat en friskoleetablering hanterar frågan om barnen i den kommunen väljer en friskola i en annan kommun? Ska de kräva att denna möjlighet också stoppas?

Enligt regeringen är det kommunala vetot ett sätt att motverka segregation. Var tog den enskilda elevens perspektiv vägen i s-mp regeringens värld? Det är helt bortblåst dessvärre. Det är så beklämmande.

/

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning