Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Frågan är då hur en kommun som stoppat en friskoleetablering hanterar frågan om barnen i den kommunen väljer en friskola i en annan kommun? Ska de kräva att denna möjlighet också stoppas?

 

Skriver idag på Dagens Samhälles utmärkta debattsida om det kommunala vetot och vilka effekter som ett införande av ett dylikt skulle få. Det är helt givet att många kommuner skulle utnyttja denna möjlighet att stoppa friskoleetableringar. Det har de redan försökt att göra men inte lyckats pga lagstiftningen. Vi har tittat på hur socialdemokratiskt styrda kommuner har agerat under 2014 i yttranden till Skolinspektionen över friskoleetableringar. Resultatet talar sitt tydliga språk. I åtta av tio fall vill de s-styrda kommunerna stoppa friskolorna. De vill att Skolinspektionen ska avstyrka ansökan eller i vissa fall har de enbart yttrat sig negativt om en etablering av en ny friskola i deras kommun. Så mycket är elevernas valfrihet värd där.

Det är sorgligt vilken kraft och energi som läggs på skolvalet och på att hindra friskolebranschens utveckling. Tänkt om bara hälften av denna energi lades på att arbeta för att höja skolors resultat och fokusera på goda exempel i skolvärlden. För det finns många sådana – i såväl kommunal som enskild regi.

Det som är så märkligt i hela denna debatten är att det hävdas – felaktigt men dock – att segregationen ökat pga friskolorna. Det finns gott om utredningar som visar på motsatsen. Men med ett kommunalt veto ökar skillnaderna mellan kommunerna och elevernas bostadsort får större betydelse för deras skolgång. Likvärdigheten minskar.

En kommun som är välvilligt inställd till valfrihet kommer erbjuda sina elever en mångfald av skolor, medan en kommun som inte vill ha konkurrens från ”vinstsyftande” skolor helt godtyckligt kan avfärda en etablering. Frågan är då hur en kommun som stoppat en friskoleetablering hanterar frågan om barnen i den kommunen väljer en friskola i en annan kommun? Ska de kräva att denna möjlighet också stoppas?

Enligt regeringen är det kommunala vetot ett sätt att motverka segregation. Var tog den enskilda elevens perspektiv vägen i s-mp regeringens värld? Det är helt bortblåst dessvärre. Det är så beklämmande.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,