Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Om det gjordes en faktakoll varje gång som friskolebelackarna uttalar sig så skulle det lysa rött ständigt.

Skolvärlden kommer länge att minnas 1 april 2015. Det var den dagen som utbildningsministern och regeringen försökte smyga igenom utredningsdirektiv om införandet av kommunalt veto genom att plantera ett annat direktiv – om utredning av gemensam kö -till media. Skickligt. Det höll nästan.

Det är sorgligt hur mycket kraft och resurser som ägnas åt att försöka förhindra en fortsatt utveckling av friskolebranschen. Friskolorna levererar bättre resultat än de kommunala skolorna. Köerna är långa för att få gå i friskolor. Vi har många medlemmar som vittnar om att de skulle kunna växa betydligt men vågar inte pga den rådande politiska debatten och alla utredningsuppdrag som uppenbarligen är ägnade att förhindra friskolor.

Vad gör regeringen då? Vidtar åtgärder för att öka fokus på resultat i skolan? Nej – de ger utredningsuppdrag om att göra Jante till lag genom att införa ett kommunalt veto mot att nya friskolor etablerar sig ge

Utbildningsministern hävdar att de inta alls vill stoppa friskolor utan det är bara de hemska som går med vinst. Samtidigt har vi nu en utredning på remiss – Ägarprövningsutredningen – som kräver långsiktigt hållbar ekonomi. Detta går ju inte ihop.

Tänk vad jag önskar att någon journalist kunde sätta sig ner och göra en helhetsanalys av det som hävdas i friskoledebatten och hur verkligheten ser ut. Om det gjordes en faktakoll varje gång som friskolebelackarna uttalar sig så skulle det lysa rött ständigt. Det märkliga är att de nästan alltid kommer undan med sina påståenden eftersom få journalister verkar orka sätta sig in i hur verkligheten ser ut och systemet fungerar.

Vi har ett utmärkt exempel på detta från Dagens Nyheter i söndags – som har granskats av Timbros Mediainstitut.

Glad påsk!

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de