30 mars 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Så här skrev vi i ett remissvar i november 2012. Det var ju synd att ingen lyssnade på detta. Då hade friskolor sluppit bli uthängda pga ett fyrkantigt pengsystem.

Med anledning av DNs artikel i helgen kring gymnasieprogrammet Skog och dess olika inriktningar vill jag uppmärksamma att Friskolorna påtalat detta problem vid ett flertal tillfällen, trots detta skedde ingen förändring. Det system som nu finns kan slå åt båda håll – för låg eller för hög ersättning. Detta är också myndigheten medveten om. Så här skrev vi i ett remissvar i november 2012. Det var ju synd att ingen lyssnade på detta. Då hade friskolor sluppit bli uthängda pga ett fyrkantigt pengsystem.

”När det sedan gäller gymnasieskolans naturbruksprogram inriktningen Djur anser förbundet att det är ytterst angeläget att få till stånd en differentiering samt motsvarande inrapportering till och fastställande av riksprislistan. Skälet till ställningstagandet är även här att det inom ett och samma program ryms så olika typer av utbildning samt att kostnaderna för att bedriva utbildningen skiljer sig markant åt. Man kan enkelt förstå att ett naturbruksprogram som är inriktat på lantbruk med nötdjurshållning eller en inriktning på ridsport, avel och hästhållning (med allt vad det innebär av djurstallar, foder, hagmark och maskiner för detta) har en helt annan kostnadsbild än en utbildning riktad mot hantering av smådjur som marsvin, kaniner osv. Förbundet har därför under en längre tid, i olika skrivelser och remissvar tryckt på för att få en förändring till stånd, där de olika kostnadskraven avspeglas i bidragshänseende. Det är ytterst bekymmersamt att problemen kvarstår. Vi har även tidigare varit i kontakt med Skolverket för att diskutera olika lösningar i denna del, så att en fristående skola som anordnar en kostnadskrävande utbildning inte ställs i sämre läge än tidigare.”

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var