Kammarrätten har meddelat att Öckerö kommuns beräkning av peng till Betelskolan inte har skett enligt likabehandlingsprincipen. Kommunen drog undan egna skolor med högre kostnader när man beräknade pengen till friskolan.

Friskolan Betelskolan har behandlats orättvist av Öckerö kommun och fått lägre barn- och elevpeng än de har rätt till för 2013. Det meddelade Kammarrätten i Göteborg i en dom den 19 februari.

När kommunen har beräknat elevpengen till friskolan har man dragit undan de kostnader man har för lokalerna på de små förskolorna och skolorna som ligger på vissa av öarna i kommunen. Friskolans peng har bara baserats på de större kommunala skolornas kostnader, där den genomsnittliga kostnaden per elev är lägre. Kommunen ansåg att man följt likabehandlingsprincipen eftersom friskolan också hade fått en högre ersättning om den hade funnits på någon av öarna.

Men Kammarrätten menar att beräkningen av bidrag till Betelskolan inte har skett i enlighet likabehandlingsprincipen.

En huvudregel för beräkning av lokalkostnader – som är en del av grundbeloppet som friskolor får – är att ersättningen ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet. I domen skriver Kammarrätten att det inte är förenligt med likabehandlingsprincipen att undanta vissa utvalda enheter i kommunen vid beräkningen av genomsnittskostnaden för sin egen verksamhet, även om man motiverar det med att enheterna är små och därför har en högre kostnad per elev än vissa större enheter.

– Det här är en viktigt dom. Den markerar att pengen ska beräknas utifrån kommunens samtliga lokalkostnader för den egna motsvarande verksamheten och att det inte går att göra undantag med hänsyn till storleken på skolan eller var den är belägen. Friskolor är ofta små och det får de aldrig någon kompensation för. Om kommunerna skulle tillåtas att dra undan kostnader för sina dyraste verksamheter från beräkningen skulle friskolor få sämre förutsättningar än kommunerna, säger Mariette Dennholt, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund.

Magnus Johansson

Ladda ner domen här (kräver inloggning)

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland