​Vinstutredningen lägger en våt filt över friskolorna

Utredningen om den privata välfärdens ekonomi som Ardalan Shekarabi (s) och Jonas Sjöstedt (v) lanserar idag innebär två år av total osäkerhet för bland annat friskolorna.

Utredningen om den privata välfärdens ekonomi som Ardalan Shekarabi (s) och Jonas Sjöstedt (v) lanserar idag innebär två år av total osäkerhet för bland annat friskolorna.

– Regeringen och Vänsterpartiets politik riskerar att slå undan benen för väl fungerande verksamheter som allt fler elever och föräldrar väljer. Utredningen skapar total osäkerhet om villkoren för alla välfärdsföretag. Detta i ett läge när alla vet att kraftsamling och fokus på kvalitet är viktigt för att klara välfärdens utmaningar, säger Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riksförbund.

– Det är sorgligt att myter om friskolor och välfärdsföretag får styra regeringens politik. Regeringen måste börja fokusera på kvalitet i skolan nu och låta uppskattade verksamheter få arbetsro. Friskolor kan redovisa högre kunskapsresultat, har högre andel elever med utländsk bakgrund och Skolinspektionen har också lyft fram friskolors arbete som goda exempel på hur man jobbar mot nationella mål och resultatuppföljning.

– Krafttagen måste sättas in mot de skolor som inte håller måttet, oavsett i vilken form de drivs, avslutar Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, tf vd

072-529 27 70

Pressjour:

072-222 78 04