05 mars 2015

   Utredningen om den privata välfärdens ekonomi som Ardalan Shekarabi (s) och Jonas Sjöstedt (v) lanserar idag innebär två år av total osäkerhet för bland annat friskolorna.

   Utredningen om den privata välfärdens ekonomi som Ardalan Shekarabi (s) och Jonas Sjöstedt (v) lanserar idag innebär två år av total osäkerhet för bland annat friskolorna.

   – Regeringen och Vänsterpartiets politik riskerar att slå undan benen för väl fungerande verksamheter som allt fler elever och föräldrar väljer. Utredningen skapar total osäkerhet om villkoren för alla välfärdsföretag. Detta i ett läge när alla vet att kraftsamling och fokus på kvalitet är viktigt för att klara välfärdens utmaningar, säger Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riksförbund.

   – Det är sorgligt att myter om friskolor och välfärdsföretag får styra regeringens politik. Regeringen måste börja fokusera på kvalitet i skolan nu och låta uppskattade verksamheter få arbetsro. Friskolor kan redovisa högre kunskapsresultat, har högre andel elever med utländsk bakgrund och Skolinspektionen har också lyft fram friskolors arbete som goda exempel på hur man jobbar mot nationella mål och resultatuppföljning.

   – Krafttagen måste sättas in mot de skolor som inte håller måttet, oavsett i vilken form de drivs, avslutar Ulla Hamilton.

   För kommentarer:

   Ulla Hamilton, tf vd

   072-529 27 70

   Pressjour:

   072-222 78 04

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega