​Nya fakta om friskolor

Faktasamlingen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller uppgifter om skolor och elever, personal, studieresultat och ekonomi. – Genom att tillgängliggöra fakta om hur det faktiskt ser ut hoppas vi att debatten kan bli mer saklig. Det vinner alla på, inte minst barn och elever, säger Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riskförbund.

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt drygt 16 000 förskolorna och skolorna. Var fjärde fristående grundskola (23 procent) har färre än 50 elever. Av de fristående gymnasieskolorna har nästan var tredje (30 procent) färre än 100 elever.

I fristående grundskolor nådde 84,4 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen läsåret 2013/14. För hela riket är siffran 77,4 procent och för kommunala skolor 75,9 procent.

365 000 personer arbetar i förskola och skola i Sverige. Av dem arbetar drygt 55 000 (15 procent) i en fristående verksamhet.

Det är ett axplock av innehållet i faktasamlingen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund. Faktasamlingen innehåller uppgifter om skolor och elever, personal, studieresultat och ekonomi.

– Den politiska debatten om friskolor baseras i stor grad på tycke och smak idag. Genom att tillgängliggöra fakta om hur det faktiskt ser ut hoppas vi att debatten kan bli mer saklig. Det vinner alla på, inte minst barn och elever, säger Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riksförbund.

Fakta om friskolor uppdateras ett par gånger om året vartefter nya uppgifter blir tillgängliga.

Ladda ner Fakta om friskolor här

För kommentarer:

Ulla Hamilton, tf vd

072-529 27 70

Pressjour:

08-762 78 04