17 februari 2015

   Faktasamlingen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller uppgifter om skolor och elever, personal, studieresultat och ekonomi. – Genom att tillgängliggöra fakta om hur det faktiskt ser ut hoppas vi att debatten kan bli mer saklig. Det vinner alla på, inte minst barn och elever, säger Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riskförbund.

   Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt drygt 16 000 förskolorna och skolorna. Var fjärde fristående grundskola (23 procent) har färre än 50 elever. Av de fristående gymnasieskolorna har nästan var tredje (30 procent) färre än 100 elever.

   I fristående grundskolor nådde 84,4 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen läsåret 2013/14. För hela riket är siffran 77,4 procent och för kommunala skolor 75,9 procent.

   365 000 personer arbetar i förskola och skola i Sverige. Av dem arbetar drygt 55 000 (15 procent) i en fristående verksamhet.

   Det är ett axplock av innehållet i faktasamlingen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund. Faktasamlingen innehåller uppgifter om skolor och elever, personal, studieresultat och ekonomi.

   – Den politiska debatten om friskolor baseras i stor grad på tycke och smak idag. Genom att tillgängliggöra fakta om hur det faktiskt ser ut hoppas vi att debatten kan bli mer saklig. Det vinner alla på, inte minst barn och elever, säger Ulla Hamilton, tf vd för Friskolornas riksförbund.

   Fakta om friskolor uppdateras ett par gånger om året vartefter nya uppgifter blir tillgängliga.

   Ladda ner Fakta om friskolor här

   För kommentarer:

   Ulla Hamilton, tf vd

   072-529 27 70

   Pressjour:

   08-762 78 04

   Singapore räddar svenska mattebetyg

   28 februari 2024

   Spetsmatte ger spridningseffekter: ”Gynnar framför allt de svagaste eleverna” Inom det svenska skolsystemet finns många skolor med spetsutbildningar, såsom Metapontum

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att