11 februari 2015

   Friskolornas riksförbund instämmer i att elever och föräldrar ska kunna lita på att aktörer som bedriver förskola och skola är seriösa. Det gäller oavsett huvudman. Kvaliteten i skolan måste stå i fokus. Redan idag genomgår fristående förskolor och skolor en tillståndsprövning.

   Friskolornas riksförbund instämmer i att elever och föräldrar ska kunna lita på att aktörer som bedriver förskola och skola är seriösa. Det gäller oavsett huvudman. Kvaliteten i skolan måste stå i fokus. Redan idag genomgår fristående förskolor och skolor en tillståndsprövning.

   Ägarprövningsutredningen som presenterades idag föreslår en omformulering i skollagen som får allvarliga effekter för konkurrens på lika villkor i förskolan, där kommunen är både konkurrent och tillståndsmyndighet. I stället för lydelsen att kommuner ska godkänna huvudmannen om den uppfyller alla krav föreslås lydelsen att kommuner får godkänna huvudmannen.

   – Förslaget innebär de facto ett kommunalt veto för start av fristående förskola. Det drabbar föräldrar eftersom det försämrar valfriheten inom förskolan, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

   – De krav på kompetens och erfarenhet som föreslås ställas hos ledning och styrelse för verksamheterna måste ställas även på den kommunala verksamheten. Lika villkor ska gälla oavsett huvudman. Utredningens förslag att redan vid tillståndsprövningen kräva att ägare sitter på en omfattande ekonomisk garanti och att tillståndsprövningen ska vara avgiftsbelagd slår framförallt mot små aktörer. Här behövs en annan lösning som inte slår mot mångfalden, säger Ulla Hamilton tf vd för Friskolornas riksförbund.

   För kommentarer:

   Mikaela Valtersson, ordförande

   070-212 91 77

   Ulla Hamilton, tf vd

   072-529 27 70

   Pressjour:

   08-762 78 04

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega