11 februari 2015

   Friskolornas riksförbund instämmer i att elever och föräldrar ska kunna lita på att aktörer som bedriver förskola och skola är seriösa. Det gäller oavsett huvudman. Kvaliteten i skolan måste stå i fokus. Redan idag genomgår fristående förskolor och skolor en tillståndsprövning.

   Friskolornas riksförbund instämmer i att elever och föräldrar ska kunna lita på att aktörer som bedriver förskola och skola är seriösa. Det gäller oavsett huvudman. Kvaliteten i skolan måste stå i fokus. Redan idag genomgår fristående förskolor och skolor en tillståndsprövning.

   Ägarprövningsutredningen som presenterades idag föreslår en omformulering i skollagen som får allvarliga effekter för konkurrens på lika villkor i förskolan, där kommunen är både konkurrent och tillståndsmyndighet. I stället för lydelsen att kommuner ska godkänna huvudmannen om den uppfyller alla krav föreslås lydelsen att kommuner får godkänna huvudmannen.

   – Förslaget innebär de facto ett kommunalt veto för start av fristående förskola. Det drabbar föräldrar eftersom det försämrar valfriheten inom förskolan, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

   – De krav på kompetens och erfarenhet som föreslås ställas hos ledning och styrelse för verksamheterna måste ställas även på den kommunala verksamheten. Lika villkor ska gälla oavsett huvudman. Utredningens förslag att redan vid tillståndsprövningen kräva att ägare sitter på en omfattande ekonomisk garanti och att tillståndsprövningen ska vara avgiftsbelagd slår framförallt mot små aktörer. Här behövs en annan lösning som inte slår mot mångfalden, säger Ulla Hamilton tf vd för Friskolornas riksförbund.

   För kommentarer:

   Mikaela Valtersson, ordförande

   070-212 91 77

   Ulla Hamilton, tf vd

   072-529 27 70

   Pressjour:

   08-762 78 04

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt