05 februari 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Varför säger de inte som det är – att fristående skolor är duktiga på att styra mot de nationella målen men kommunala huvudmän dåliga- det visar granskningen

Skolinspektionen kom på tisdagen med sin granskning av hur huvudmännen för grundskolan tar ansvar för att styra mot de nationella målen för utbildningen. Det är en intressant läsning. Men jag studsar när jag läser inledningen på rapporten där följande står:

”Granskningen visar att fem av sex huvudmän behöver utveckla sin styrning med syfte att nå de nationella målen för grundskolan. Granskningen har genomförts hos 36 huvudmän för grundskolan runt om i landet. Av dessa är 19 kommunala och 17 enskilda huvudmän. Urvalet gjordes för att få en spridning när det gäller hur många skolor huvudmännen ansvarar för och att fördelningen mellan kommunala och enskilda huvudmän skulle vara så jämn som möjligt.”

Rapporten är mycket intressant. Skolinspektionen urval på huvudmän gör ju att Göteborgs kommun (157 grundskolor), Stockholms kommun (147), Jönköping (51), Malmö (74) osv ska vägas på samma sätt som tex friskolan Vrena friskoleförening. Den senare har för övrigt fått klart godkänt varför Skolinspektionen avslutar granskningen av den huvudmannen. Den enda kommunala huvudman som fått godkänt är Hammarö, alla andra av de totalt 19 kommunerna (tex Linköping, Lund, Halmstad förutom de ovan nämnda) har fortsatt granskning och ålägganden.

Idag är 835 av totalt 4.925 grundskolor fristående skolor (17%). Granskning är bra, kvalitet och måluppfyllelse är viktigt. Den visar också att huvudmän för fristående skolor följer målen bättre än de kommunala. Men jag kan inte undgå att reflektera över det faktum att Skolinspektionen först anser sig ha gjort en jämn fördelning mellan huvudmännen när de valt ut 17 av 835 och 19 av 4.090 och sedan drar slutsatsen att 5 av 6 huvudmän behöver utveckla styrningen.

Av de 17 fristående huvudmännen är det 10 som har bara en skola. 2 har två skolor. Och 5 har fler. Det är Internationella Engelska skolan, 21, Pysslingen 45, Kunskapsskolan 29, Vittra 27 och Magelungen Utveckling AB som har 11 grundskolor. Skolinspektionen har avslutat granskningen av Internationella Engelska skolan, Vittra, Kunskapsskolan och Pysslingen. Så av sammalagt 147 fristående grundskolor har granskningen avslutats för fem huvudmän som tillsammans har 123 skolor.

Hur ser det då ut med det kommunala huvudmannaskapet? Jag tittade på hur många grundskolor ett urval av de granskade har. Göteborg, Jönköping, Linköping; Lund, Malmö, Stockholm och Uppsala har tillsammans 573 grundskolor. Skolinspektionen har fortsatt granskning och ålägganden gentemot dessa och övriga 11 kommuner.

Så 5 av 6 kan betyda på ett sätt om man ser på ytan. Men om man tittar under ytan blir verkligheten helt annorlunda. Skolinspektionen kunde också ha kommunicerat att fristående huvudman än bra på att följa nationella målen – eller varför inte kommunala huvudmän är urusla på att följa de nationella målen.

Man kan undra varför de kommunicerar på detta sätt.

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan