Karolinaskolan i Höör vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom boende på internat och att arbeta lösningsfokuserat utvecklas elevernas kunskaper och sociala förmåga.

Karolinaskolan i Höör är ett fristående naturbruksgymnasium som är särskilt utformad för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller autism. Skolan är liten, totalt finns 30 platser med 8 till 10 elever i varje årskurs.

Maria Nilsson, utvecklingschef på Fogdaröd som driver Karolinaskolan, menar att elevernas sociala utveckling är lika viktig som den kunskapsmässiga – och att eleverna bor på skolans internat är en del i den sociala utvecklingen.

– Utbildningen ingår i en helhet med boende på internat. På internatet tränas eleverna i det sociala samspelet. Dels genom samvaron med andra elever och dels genom att delta i fritidsaktiviter. Eleverna förbereds också för ett eget självständigt boende genom att träna på vardagssysslor.

Tydliga strukturer och rutiner är centralt på Karolinaskolan, men eleverna är ändå med och formar sin egen framtid.

– Eleverna bemöts individuellt. Tillsammans med sin mentor sätter de upp sina mål och planerar sin utbildning, säger Maria Nilsson.

Maria Nilsson förklarar också att Karolinaskolan arbetar efter ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

– Vi tror på elevens förmåga att ta ansvar för sig själv och sina lösningar och vi stödjer eleven i samtal att dels synliggöra eventuella bekymmer och dels att finna sina egna lösningar och följa upp dem.

De vuxna på skolan har en viktig roll, inte bara som lärare.

– Vuxna som handleder och ger stöd finns alltid till hands. Eleverna möter närvarande vuxna som deltar i samtliga aktiviter – lektioner såväl som raster och måltider, säger Maria Nilsson.

Karolinaskolan är populär, det finns fler sökande än platser. Men Maria Nilsson säger att det inte innebär att skolan kommer att växa.

– Vi har inga planer på att utöka verksamheten. Vi vill fortsätta att utveckla vår verksamhet inom befintliga ramar, såväl numerärt som programmässigt. Just nu har vi fokus på att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande, reds. anm.) ännu bättre i samverkan med arbetslivet.

Magnus Johansson

Mer om Karolinaskolan

Jag vill vinna. Ett program från 2013 i Utbildningsradions serie Sverige sviker.

Inslag från Karolinaskolan i P4 Kristianstad från 2013

 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra