09 december 2014

   Elever i friskolor lyckades bäst på nationella proven i årskurs 6. Det visar ny statistik från Skolverket. Eleverna i fristående skolor hade generellt högre provbetyg än elever i kommunala skolor. Störst var skillnaden i engelska. Där var den genomsnittliga provbetygspoängen fristående skolor 15,5 och i kommunala skolor 14,1.

   Elever i friskolor lyckades bäst på nationella proven i årskurs 6. Det visar ny statistik från Skolverket. Eleverna i fristående skolor hade generellt högre provbetyg än elever i kommunala skolor. Störst var skillnaden i engelska. Där var den genomsnittliga provbetygspoängen fristående skolor 15,5 och i kommunala skolor 14,1.

   Totalt fick nio av tio elever godkänt provbetyg i nästan alla ämnen. Andelen elever som nådde kraven för godkänt provbetyg var högre i fristående skolor i de flesta ämnen. I alla ämnen utom biologi och samhällskunskap var andelen högre i fristående skolor.

   – Återigen ser vi att eleverna på friskolor lyckas bäst. Det visar att det görs ett bra jobb ute i skolorna. Det är glädjande också att eleverna når godkänt betyg i så stor utsträckning, säger Fredrika Fredmark, tf vd på Friskolornas riksförbund.

   Störst skillnad mellan kommunala och fristående skolor i andelen som uppnådde kraven var det i svenska som andraspråk. I fristående skolor nådde 81 procent av eleverna kraven för godkänt och i kommunala skolor var det 76 procent.

   Proven genomfördes under våren 2014.

   Läs mer om de nationella proven på skolverket.se 

   För kommentarer:

   Fredrika Fredmark, tf vd

   08-762 78 03

   fredrika.fredmark@friskola.se

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, presskontakt

   08-762 78 04

   magnus.johansson@friskola.se

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

   Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

   10 juni 2024

   Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

   Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

   10 juni 2024

   När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

   Insyn eller inte insyn – det är frågan

   31 maj 2024

   För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,