09 december 2014

   Elever i friskolor lyckades bäst på nationella proven i årskurs 6. Det visar ny statistik från Skolverket. Eleverna i fristående skolor hade generellt högre provbetyg än elever i kommunala skolor. Störst var skillnaden i engelska. Där var den genomsnittliga provbetygspoängen fristående skolor 15,5 och i kommunala skolor 14,1.

   Elever i friskolor lyckades bäst på nationella proven i årskurs 6. Det visar ny statistik från Skolverket. Eleverna i fristående skolor hade generellt högre provbetyg än elever i kommunala skolor. Störst var skillnaden i engelska. Där var den genomsnittliga provbetygspoängen fristående skolor 15,5 och i kommunala skolor 14,1.

   Totalt fick nio av tio elever godkänt provbetyg i nästan alla ämnen. Andelen elever som nådde kraven för godkänt provbetyg var högre i fristående skolor i de flesta ämnen. I alla ämnen utom biologi och samhällskunskap var andelen högre i fristående skolor.

   – Återigen ser vi att eleverna på friskolor lyckas bäst. Det visar att det görs ett bra jobb ute i skolorna. Det är glädjande också att eleverna når godkänt betyg i så stor utsträckning, säger Fredrika Fredmark, tf vd på Friskolornas riksförbund.

   Störst skillnad mellan kommunala och fristående skolor i andelen som uppnådde kraven var det i svenska som andraspråk. I fristående skolor nådde 81 procent av eleverna kraven för godkänt och i kommunala skolor var det 76 procent.

   Proven genomfördes under våren 2014.

   Läs mer om de nationella proven på skolverket.se 

   För kommentarer:

   Fredrika Fredmark, tf vd

   08-762 78 03

   fredrika.fredmark@friskola.se

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, presskontakt

   08-762 78 04

   magnus.johansson@friskola.se

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

   Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

   19 februari 2024

   Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd