​Elever i friskolor bäst på nationella proven i årskurs 6

Elever i friskolor lyckades bäst på nationella proven i årskurs 6. Det visar ny statistik från Skolverket. Eleverna i fristående skolor hade generellt högre provbetyg än elever i kommunala skolor. Störst var skillnaden i engelska. Där var den genomsnittliga provbetygspoängen fristående skolor 15,5 och i kommunala skolor 14,1.

Elever i friskolor lyckades bäst på nationella proven i årskurs 6. Det visar ny statistik från Skolverket. Eleverna i fristående skolor hade generellt högre provbetyg än elever i kommunala skolor. Störst var skillnaden i engelska. Där var den genomsnittliga provbetygspoängen fristående skolor 15,5 och i kommunala skolor 14,1.

Totalt fick nio av tio elever godkänt provbetyg i nästan alla ämnen. Andelen elever som nådde kraven för godkänt provbetyg var högre i fristående skolor i de flesta ämnen. I alla ämnen utom biologi och samhällskunskap var andelen högre i fristående skolor.

– Återigen ser vi att eleverna på friskolor lyckas bäst. Det visar att det görs ett bra jobb ute i skolorna. Det är glädjande också att eleverna når godkänt betyg i så stor utsträckning, säger Fredrika Fredmark, tf vd på Friskolornas riksförbund.

Störst skillnad mellan kommunala och fristående skolor i andelen som uppnådde kraven var det i svenska som andraspråk. I fristående skolor nådde 81 procent av eleverna kraven för godkänt och i kommunala skolor var det 76 procent.

Proven genomfördes under våren 2014.

Läs mer om de nationella proven på skolverket.se 

För kommentarer:

Fredrika Fredmark, tf vd

08-762 78 03

fredrika.fredmark@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

08-762 78 04

magnus.johansson@friskola.se