Det fria skolvalet – varken mirakelmedicin eller undergångsrecept

EKONOMISK DEBATT | Studien utvärderar skolvalsreformens effekter genom att mäta påverkan av att ha större möjligheter att välja skola, oavsett om man gör ett aktivt val eller inte. Resultaten tyder på att effekterna i stort sett är likartade för de olika grupper av elever som studeras. I den mån det finns skillnader mellan eleverna, så tyder dessa på att det är elever från svagare familjebakgrund, t ex där föräldrar har låga inkomster, som vinner mer på möjligheten att välja skola.

Påverkan är dock genomgående liten och osäker och resultaten bör således tolkas som att möjligheten att välja skola har haft små eller inga effekter på samtliga grupper av elever. Ett annat sätt att uttrycka det är att vi inte finner stöd för att någon grupp av elever har förlorat på möjligheten att välja skola.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)