Regeringen vill tillåta fjärrundervisning

Regeringen öppnar för större möjligheter för fjärrundervisning. Friskolornas riksförbund framhöll redan förra året behovet av att tillåta fjärrundervisning i alla ämnen.

Utbildningsminsiter Gustav Fridolin vill ändra i skollagen redan nästa år för att tillåta mer fjärrundervisning. Det skriver Lärarnas nyheter.

För två år sedan föreslog en utredning att fjärrundervisning ska få ges i moderna språk, modersmål, samiska och teckenspråk, men utbildningsministern utesluter inte att det kommer bli tillåtet för fler ämnen.

Redan i remissvaret till utredningen i maj förra året underströk Friskolornas riksförbund behovet av att tillåta fjärrundervisning i alla ämnen. Fjärrundervisning kan vara avgörande för elevers möjlighet att få tillgång till undervisning av legitimerade och behöriga lärare. För en liten skola i glesbygd kan det idag vara väldigt svårt att hitta behöriga lärare i till exempel kemi eller i alla de samhällsvetenskapliga ämnena.

Också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att det måste ges större möjligheter till fjärrundervisning än idag. Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för Lärande och arbetsmarknad på SKL, har bloggat om det moment 22 som uppstår med dagens lagstiftning:

”Om man inte erbjuder undervisning och handledning i modersmål får man kritik. Om man erbjuder undervisning och handledning med behöriga och legitimerade lärare får man också kritik – för att det är på distans.”

Länkar:

Artikeln Regeringen vill tillåta fjärrundervisning på lararnasnyheter.se

Friskolornas riksförbunds remissvar till utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (U2012/6322/S)

Per-Arne Anderssons blogginlägg Förbud mot fjärrundervisning – så dumt att det finns inte