Regeringen öppnar för större möjligheter för fjärrundervisning. Friskolornas riksförbund framhöll redan förra året behovet av att tillåta fjärrundervisning i alla ämnen.

Utbildningsminsiter Gustav Fridolin vill ändra i skollagen redan nästa år för att tillåta mer fjärrundervisning. Det skriver Lärarnas nyheter.

För två år sedan föreslog en utredning att fjärrundervisning ska få ges i moderna språk, modersmål, samiska och teckenspråk, men utbildningsministern utesluter inte att det kommer bli tillåtet för fler ämnen.

Redan i remissvaret till utredningen i maj förra året underströk Friskolornas riksförbund behovet av att tillåta fjärrundervisning i alla ämnen. Fjärrundervisning kan vara avgörande för elevers möjlighet att få tillgång till undervisning av legitimerade och behöriga lärare. För en liten skola i glesbygd kan det idag vara väldigt svårt att hitta behöriga lärare i till exempel kemi eller i alla de samhällsvetenskapliga ämnena.

Också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att det måste ges större möjligheter till fjärrundervisning än idag. Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för Lärande och arbetsmarknad på SKL, har bloggat om det moment 22 som uppstår med dagens lagstiftning:

”Om man inte erbjuder undervisning och handledning i modersmål får man kritik. Om man erbjuder undervisning och handledning med behöriga och legitimerade lärare får man också kritik – för att det är på distans.”

Länkar:

Artikeln Regeringen vill tillåta fjärrundervisning på lararnasnyheter.se

Friskolornas riksförbunds remissvar till utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (U2012/6322/S)

Per-Arne Anderssons blogginlägg Förbud mot fjärrundervisning – så dumt att det finns inte

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta