Regeringen öppnar för större möjligheter för fjärrundervisning. Friskolornas riksförbund framhöll redan förra året behovet av att tillåta fjärrundervisning i alla ämnen.

Utbildningsminsiter Gustav Fridolin vill ändra i skollagen redan nästa år för att tillåta mer fjärrundervisning. Det skriver Lärarnas nyheter.

För två år sedan föreslog en utredning att fjärrundervisning ska få ges i moderna språk, modersmål, samiska och teckenspråk, men utbildningsministern utesluter inte att det kommer bli tillåtet för fler ämnen.

Redan i remissvaret till utredningen i maj förra året underströk Friskolornas riksförbund behovet av att tillåta fjärrundervisning i alla ämnen. Fjärrundervisning kan vara avgörande för elevers möjlighet att få tillgång till undervisning av legitimerade och behöriga lärare. För en liten skola i glesbygd kan det idag vara väldigt svårt att hitta behöriga lärare i till exempel kemi eller i alla de samhällsvetenskapliga ämnena.

Också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att det måste ges större möjligheter till fjärrundervisning än idag. Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för Lärande och arbetsmarknad på SKL, har bloggat om det moment 22 som uppstår med dagens lagstiftning:

”Om man inte erbjuder undervisning och handledning i modersmål får man kritik. Om man erbjuder undervisning och handledning med behöriga och legitimerade lärare får man också kritik – för att det är på distans.”

Länkar:

Artikeln Regeringen vill tillåta fjärrundervisning på lararnasnyheter.se

Friskolornas riksförbunds remissvar till utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (U2012/6322/S)

Per-Arne Anderssons blogginlägg Förbud mot fjärrundervisning – så dumt att det finns inte

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland