10 november 2014

Fredrika Fredmark tillträdde tjänsten som tillförordnad vd för Friskolornas riksförbund 6 november. Fredrika är från början gymnasielärare och journalist, men har också jobbat mycket med kommunikation ur ett utbildningsperspektiv.

Vem är du?

– Jag är från början gymnasielärare och journalist. Under en kort period var jag doktorand på Lärarhögskolan och jag var med och drev Skolporten.com under ett antal år. Runt år 2004 började jag arbeta med kommunikation i ett bredare perspektiv, ofta med utbildningsrelaterade frågor. Jag har varit forskningsredaktör, pressekreterare och kommunikationskonsult, både som anställd och egen. Det senaste året, som ju varit otroligt intensivt i och med att skolfrågorna blev så viktiga i valet, har jag ansvarat för Friskolornas riksförbunds kommunikation. 

Har du någon personlig erfarenhet av friskolor?

– Ja, det har jag.  Friskolefrågan har länge legat mig varmt om hjärtat, inte minst sedan min mamma och hennes kollegor startade Järna Friskola AB 1999. Sedan har jag själv haft barn i olika Waldorfverksamheter sedan 16 år tillbaka. För mig har det alltid varit självklart att man som förälder och elev ska kunna välja förskola och skola.

Vad tror du blir den största utmaningen framöver?

– Vår bransch står inför stora utmaningar. Många politiska förslag kommer påverka alla fristående verksamheter, oavsett driftsform och pedagogisk inriktning. Nu behöver vi samla oss för att värna elevernas och föräldrarnas valfrihet. Det kommer krävas ett fortsatt starkt opinions- och påverkansarbete från förbundet även framöver. Samtidigt så kan vi glädjas åt att allt fler väljer fristående skolor och förskolor och att våra verksamheter har goda kunskapsresultat och nöjda elever, föräldrar och anställda.

– En annan viktig och brådskande fråga för förbundet är att se till att det verkligen händer någonting nu med de aviserade ändringarna i skollag och förordningar för att barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång till de resurser de har rätt till.

Vad ser du mest fram emot i rollen som vd?

– Förbundet har förändrats mycket under det senaste året. Vi har kvar vår uppskattade juridiska rådgivning, kurser, medlemsförmåner och så vidare, men vi har även förstärkt vårt kommunikationsarbete och förbättrat informationen till medlemmarna. Det arbetet ser jag fram emot att fortsätta utveckla. En annan sak som jag verkligen ser fram emot är att träffa medlemmar! Det kommer jag ha gott om chanser att få göra, på regionträffar, på årsmötet i april och så vidare. 

Fredrika Fredmark tillträdde tjänsten som tillförordnad vd för Friskolornas riksförbund 6 november och ersätter Claes Nyberg.
 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra