Claes Nyberg slutar som vd

Claes Nyberg slutar som vd för Friskolornas riksförbund. Han lämnar över till Fredrika Fredmark som tar över arbetet som tillförordnad vd från idag.

Det har varit en extrem situation för friskolorna i Sverige och Friskolornas riksförbund de senaste åren. Med en debatt i högt tonläge och ständiga påståenden och myter som måste besvaras har trycket varit stort och ambitionerna i vår opinionsbildning höga. Vi har lyckats nå ut bra och väcka engagemang för rätten att välja skola. Vi har besvarat alla påståenden med fakta och bilder från friskolors vardag.

Denna situation har inneburit en stor press på förbundets vd, som på ett bra sätt stått upp när det blåst som allra mest under detta hektiska valår. Men allt har ett pris och ibland tar saker ut sin rätt. Friskolornas riksförbunds styrelse och Claes Nyberg är överens om att han slutar som vd.

Vi tackar Claes för hans insatser med att lyfta förbundet opinionsmässigt. Claes lämnar nu över till Fredrika Fredmark, vår tidigare kommunikationschef, som tar över arbetet som tillförordnad vd från idag.

/ Mikaela Valtersson, styrelseordförande Friskolornas riksförbund