06 november 2014

Claes Nyberg slutar som vd för Friskolornas riksförbund. Han lämnar över till Fredrika Fredmark som tar över arbetet som tillförordnad vd från idag.

Det har varit en extrem situation för friskolorna i Sverige och Friskolornas riksförbund de senaste åren. Med en debatt i högt tonläge och ständiga påståenden och myter som måste besvaras har trycket varit stort och ambitionerna i vår opinionsbildning höga. Vi har lyckats nå ut bra och väcka engagemang för rätten att välja skola. Vi har besvarat alla påståenden med fakta och bilder från friskolors vardag.

Denna situation har inneburit en stor press på förbundets vd, som på ett bra sätt stått upp när det blåst som allra mest under detta hektiska valår. Men allt har ett pris och ibland tar saker ut sin rätt. Friskolornas riksförbunds styrelse och Claes Nyberg är överens om att han slutar som vd.

Vi tackar Claes för hans insatser med att lyfta förbundet opinionsmässigt. Claes lämnar nu över till Fredrika Fredmark, vår tidigare kommunikationschef, som tar över arbetet som tillförordnad vd från idag.

/ Mikaela Valtersson, styrelseordförande Friskolornas riksförbund

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden