05 november 2014

Friskolornas riksförbund ser gärna höga kvalitetskrav på alla aktörer inom förskolan och skolan, men regeringen siktar i budgeten in sig på regleringar som slår mot uppskattade och väl fungerande verksamheter och missar målet om höjd kvalitet.

Regeringen påpekar i sin första budget att sexpartiöverenskommelsen i Friskolekommittén står fast. Men samtidigt som Friskolekommittén presenterade sina förslag i maj 2013 markerade Socialdemokraterna att man ville se än större regleringar och i samband med budgetförhandlingarna träffade regeringen en ny överenskommelse med Vänsterpartiet. Det är en överenskommelse som riskerar att innebära betydligt större inskränkningar för fristående verksamheter – och elevers och föräldrars valfrihet i förskolan och skolan.

Regeringen vill bland annat ge landets kommuner ett avgörande inflytande över om en fristående förskola eller skola ska få etablera sig på orten (det sk kommunala vetot). Friskolornas riksförbund ser en stor risk för att utbudet av fristående alternativ i förskola och skola kommer att variera stort mellan kommuner, beroende på den politiska inställningen. Ökat kommunalt inflytande kommer förstärka sambandet mellan var i landet man bor och tillgången till alternativ inom skola och barnomsorg.

I budgeten kan man också läsa att ”nya regler kring hur offentliga anslag får användas inom välfärden ska starkt begränsa möjligheterna att göra vinst, även vid försäljning”. Av skrivningarna i budgeten att döma finns en stor risk att regeringen försvårar för såväl befintliga aktörer som för etableringen av nya förskolor och skolor. Effekten blir minskad mångfald och att elever och föräldrar får svårare att hitta ett alternativ som passar dem.

Friskolornas riksförbund ser gärna höga kvalitetskrav på alla aktörer inom förskolan och skolan, men regeringens förslag siktar in sig på regleringar som slår mot uppskattade och väl fungerande verksamheter och missar målet om höjd kvalitet. Förbundet kommer att trappa upp sitt påverkansarbete för att friskolor även framöver ska kunna bidra till att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola.

Hela budgeten finns att läsa här. Rekommenderade avsnitt är 9.6.10 i Utbildning och universitetsforskning och 1.8.1 i Finansplanen.

Tidsplan för regeringens förslag

Proposition under 2015:

  • Offentlighetsprincip, meddelarfrihet och meddelarskydd för alla offentligfinansierade välfärdstjänster
  • Kommunalt avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte
  • Ekonomisk redovisning på enhetsnivå

Utredning tillsätts i januari 2015 med förslag i mars 2016:

  • Användning av överskott och nya bolagsformer i välfärden
  • Överväga bemanningskrav
  • En nationell strategi för idéburen välfärd

Proposition senast 2016:

  • Kartläggning och analys av skatteplanering i välfärdssektorn och förslag på hur det kan motverkas

 

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

#skolberättelser – sanningen om friskolor

13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I