05 november 2014

Friskolornas riksförbund ser gärna höga kvalitetskrav på alla aktörer inom förskolan och skolan, men regeringen siktar i budgeten in sig på regleringar som slår mot uppskattade och väl fungerande verksamheter och missar målet om höjd kvalitet.

Regeringen påpekar i sin första budget att sexpartiöverenskommelsen i Friskolekommittén står fast. Men samtidigt som Friskolekommittén presenterade sina förslag i maj 2013 markerade Socialdemokraterna att man ville se än större regleringar och i samband med budgetförhandlingarna träffade regeringen en ny överenskommelse med Vänsterpartiet. Det är en överenskommelse som riskerar att innebära betydligt större inskränkningar för fristående verksamheter – och elevers och föräldrars valfrihet i förskolan och skolan.

Regeringen vill bland annat ge landets kommuner ett avgörande inflytande över om en fristående förskola eller skola ska få etablera sig på orten (det sk kommunala vetot). Friskolornas riksförbund ser en stor risk för att utbudet av fristående alternativ i förskola och skola kommer att variera stort mellan kommuner, beroende på den politiska inställningen. Ökat kommunalt inflytande kommer förstärka sambandet mellan var i landet man bor och tillgången till alternativ inom skola och barnomsorg.

I budgeten kan man också läsa att ”nya regler kring hur offentliga anslag får användas inom välfärden ska starkt begränsa möjligheterna att göra vinst, även vid försäljning”. Av skrivningarna i budgeten att döma finns en stor risk att regeringen försvårar för såväl befintliga aktörer som för etableringen av nya förskolor och skolor. Effekten blir minskad mångfald och att elever och föräldrar får svårare att hitta ett alternativ som passar dem.

Friskolornas riksförbund ser gärna höga kvalitetskrav på alla aktörer inom förskolan och skolan, men regeringens förslag siktar in sig på regleringar som slår mot uppskattade och väl fungerande verksamheter och missar målet om höjd kvalitet. Förbundet kommer att trappa upp sitt påverkansarbete för att friskolor även framöver ska kunna bidra till att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola.

Hela budgeten finns att läsa här. Rekommenderade avsnitt är 9.6.10 i Utbildning och universitetsforskning och 1.8.1 i Finansplanen.

Tidsplan för regeringens förslag

Proposition under 2015:

  • Offentlighetsprincip, meddelarfrihet och meddelarskydd för alla offentligfinansierade välfärdstjänster
  • Kommunalt avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte
  • Ekonomisk redovisning på enhetsnivå

Utredning tillsätts i januari 2015 med förslag i mars 2016:

  • Användning av överskott och nya bolagsformer i välfärden
  • Överväga bemanningskrav
  • En nationell strategi för idéburen välfärd

Proposition senast 2016:

  • Kartläggning och analys av skatteplanering i välfärdssektorn och förslag på hur det kan motverkas

 

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta