Specialanpassat medlemserbjudande

Genom vårt samarbete med Ifous kan vi erbjuda medlemmar i Friskolornas riksförbund att ta del av ett specialanpassat erbjudande, inklusive medlemskap i Ifous med bland annat forsknings- och utvecklingsbevakning, till ett reducerat pris.

Ifous är ett fristående medlemsdrivet forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och skolledares vardag. Genom att Friskolornas riksförbund sedan oktober 2014 är medlem i Ifous stödjer vi deras verksamhet och kan bevaka och påverka forskning och utveckling i förskola och skola.

Erbjudande till förbundets medlemmar
För en liten huvudman är det svårt att på egen hand bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt. Samarbetet med Ifous öppnar möjligheten för er medlemmar – små som stora – att i bredare utsträckning och i ett större sammanhang ta del av olika projekt. Som ett första steg i vårt samarbete kan vi erbjuda medlemmar i Friskolornas riksförbund att ta del av ett specialanpassat erbjudande, inklusive medlemskap innehållande bland annat forsknings- och utvecklingsbevakning bevakning från Ifous, till ett reducerat pris.

I Ifous och Friskolornas riksförbunds erbjudande till medlemmar ingår:

  • Forskningsmagasinet Skolporten (kvartalsvis) samt en årlig forskningssammanställning till samtliga skolledare och lärarrum.
  • Forskning- och utvecklingsbevakning via e-post genom Matchmail med personliga bevakningskonton för samtliga anställda (varje fredag).
  • Ifous medlemsbrev för samtliga anställda (2-3 ggr per termin).
  • RSS-flöden gällande forskning och utveckling att sprida via den egna hemsidan (uppdateras varje vardag).

Kostnader för den enskilde skolhuvudmannen:
För den skolhuvudman som väljer att teckna ett medlemskap i Ifous är kostnaden

  • 1000 kr per skolledare/år
  • + 1000 kr/enhet
     

För mer information och medlemskap kontakta:
Annika Faager på Ifous
Telefon: +46 739 967 827 
E-post: annika.faager@ifous.se

Här kan du läsa mer om Ifous

ny_ifous2