Ett femtiotal medlemmar deltog på Friskolornas riksförbunds kurser Skoljuridik och Elevhälsa den 6-7 oktober. Kurserna tog bl a upp öppenhetskrav, tillsynsansvar och särskilt stöd.

På kursen Skoljuridik gick bland annat Datainspektionen igenom bestämmelser om hantering av personuppgifter, om datalagring i så kallade molntjänster och om hantering av skyddade adresser. Förbundets jurister Mariette Dennholt och Gudrun Rendling berättade om bestämmelser kring öppenhetskrav och köhantering samt tystnadsplikt och vilka uppgifter som får lämnas ut av en förskola eller skola samt datoravtal. Dagen innehöll också pass om förskolans och skolans tillsynsansvar.

Kursen Elevhälsa tog bland annat upp frågor om vårdgivaransvar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Socialstyrelsen och Skolverket gick igenom sin nya vägledning om elevhälsa. Deltagarna fick också en genomgång av hur man gör för att ansöka om tilläggsbelopp.

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta