Friskolornas riks­förbund kommenterar regeringsförklaringen

Skolan behöver genomtänkta breda överenskommelser som ger långsiktiga och stabila ramar. Det var klokt av Stefan Löfven att betona att överenskommelsen i friskolekommittén ligger fast. Fortfarande återstår många oklarheter kring bland annat personaltäthetsmått och kommunalt veto.

Skolan behöver genomtänkta breda överenskommelser som ger långsiktiga och stabila ramar. Det var klokt av Stefan Löfven att betona att överenskommelsen i friskolekommittén ligger fast. Fortfarande återstår många oklarheter kring bland annat personaltäthetsmått och kommunalt veto.

– Stefan Löfvens besked om att den breda överenskommelse om friskolornas framtid som friskolekommittén utgör gäller är välkommet. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med Sveriges nya ministrar Gustav Fridolin och Aida Hadzialic för att skapa en högkvalitativ utbildning där varje elev får gå i en skola som passar just hen bäst, säger Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

– Att införa krav på lärartäthet är helt fel väg att gå, istället borde man lyssna på vad både forskningen och OECD säger om hur man skapar högre kvalitet i utbildningen, säger Mikaela Valtersson.

Regeringen föreslår att kommunernas inflytande över etablering av friskolor ska öka och att varje etablering i sig ska motverka segregation. Hur detta ska gå att kombinera med elevers och föräldrars rätt att fritt välja skola har de ännu inte redovisat.

– Det är otydligt hur det ökade kommunala inflytandet vid nyetablering av friskolor ska se ut. Ett kommunalt veto kommer slå hårt mot föräldrars och elevers rätt att välja skola, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

 

Läs även Friskolornas riksförbunds debattartikel i Dagens Samhälle ”Sex förslag för en bättre skola till nya ministern”

För ytterligare information, kontakta gärna:
Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund
claes.nyberg@friskola.se
Tel. 08-762 77 01