01 oktober 2014

Friskolornas riksförbund och SEFIF, som organiserar fristående förskolor i Stockholm, har sedan december 2013 diskuterat ett samarbete. I och med att SEFIF från och med hösten 2014 hyr rum i samma lokaler där Friskolornas riksförbund redan har sitt kansli kan vi tillsammans bättre ta tillvara fristående förskolors intressen. Som start på samarbetet har vi tagit fram en gemensam avsiktsförklaring.

Vi ska gemensamt hitta synergieffekter för att kunna arbeta mer effektivt med befintliga resurser. Samarbetet ska stärka servicen till våra medlemmar, vi ska undersöka hur vi kan stödja kvalitetsarbetet i medlemmarnas verksamheter och vi ska förbättra opinionsbildningen för fristående förskolor.

Några saker vi kommer att starta med:

Förskoledagarna

SEFIF är stiftare av den enda nationella årliga konferensen, Förskoledagarna, som riktar sig specifikt till verksamma i Sveriges förskolor. Deltagarna har främst kommit från fristående förskolor, men konferensen riktar sig även till deltagare från kommunal verksamhet. Nu undersöker vi hur SEFIF, Friskolornas riksförbund, Almega och KFO gemensamt kan utveckla konferensen inför våren 2015.

Förmåner

Vi ska undersöka om det finns förmåner hos respektive organisation som vi kan förbättra och utöka till att gälla medlemmar i båda organisationer.

Förskolechefsutbildning

Det saknas en nationell utbildning för förskolechefer. Även om de kan delta frivilligt i den nationella rektorsutbildningen passar den inte alltid. Vi ska därför undersöka hur en utbildning riktad till förskolechefer, främst i små verksamheter, kan se ut och eventuellt själva starta den under 2015.

Du kan läsa mer om SEFIF här.

Vi ser fram emot samarbetet med SEFIF och att stärka arbetet för fristående förskolor.

Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund
 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra