Regeringen aviserade precis före valet ändringar i skollag och förordningar för att barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång till de resurser de har rätt till. Friskolornas riksförbund har länge krävt att reglerna förändras och välkomnar beslutet. Vi frågade tre medlemmar vad de hoppas på med förändringarna.

 

navid-ghannad.jpgNavid Ghannad, styrelseordförande, Pusselbitens skola, Dalby:

– På Pusselbiten är vi väldigt glada över förslagen. En slarvigt skriven formulering i Högsta förvaltnings-
domstolen från 2012 har medfört en snäv och godtycklig tillämpning av reglerna om tilläggsbelopp i kommunerna. Den nya lagändringen gör det möjligt att även få tilläggsbelopp för stora anpassningar i själva undervisningen.  Vi hoppas nu på rättvisare möjligheter till tilläggsbelopp. Det skulle inte bara säkerställa våra möjligheter att tillgodose elevernas behov att nå målen för utbildningen, utan även möjligheterna till fortsatt existens av små resursskolor.
 

bashir.pngBashir Aman Ali, rektor på Al-Azharskolan i Vällingby:

– Al-Azharskolan välkomnar den här lagändringen. Vi har många elever med utredda diagnoser, men sedan domen i förvaltningsdomstolen för några år sedan har vår skola inte fått ersättning för en enda en av dem. Och då har vi bara sökt för de elever som har haft behov av mycket omfattande insatser, som till exempel en egen resurs i klassrummet. Det har väl handlat om en 20 elever per läsår som inte har fått det de har rätt till. Några av eleverna har till och med haft svåra kombinationsdiagnoser, men även för dem har vi inte fått någon ersättning.

 

ulrica_falck.jpgUlrica Falck, verksamhetschef på Pysslingen Skolor:

– Vi välkomnar detta eftersom vi anser att tolkningen av skollagen slagit fel. Många kommuner har lämnat avslag på sökta tilläggsbelopp utifrån färdiga mallar och utan att se till varje enskild elevs behov. Som stor huvudman och verksamma i många kommuner, kan vi se hur orättvist det blivit för våra elever. Nu hoppas vi att barn med olika typer av funktionshinder ska ges samma möjligheter till stöd som idag nästan bara ges barn med fysiska funktionshinder. Som lagen kommit att tolkas av vissa kommuner går det i princip bara att få tilläggsbelopp om eleven har stora svårigheter utanför klassrummet exempelvis för att klara matsituationen. Vi hoppas kunna ge våra elever ett individuellt stöd både i undervisningssituationen och på raster. Många har behov av ett individuellt stöd både för att klara det sociala samspelet i skolan och i klassrummet få hjälp att planera, strukturera och genomföra sitt arbete. Kan vi med hjälp av tilläggsbelopp ge alla barn som behöver stöd detta når vi målet om en individuellt utformad utbildning anpassad till varje elev. Något som alla elever ska ha rätt till.

Här kan du läsa mer om de aviserade förändringarna

 

            

 

 

 

 

 

 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra