12 september 2014

   Friskolor som drivs i bolagsform har inte de övervinster som debatten påstår. Jämfört med andra delar av tjänstesektorn är lönsamheten väsentligt lägre. Sektorn investerar också kraftigt i verksamheten. Det visar en ny studie av Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund som genomförts av PwC.

   Friskolor som drivs i bolagsform har inte de övervinster som debatten påstår. Jämfört med andra delar av tjänstesektorn är lönsamheten väsentligt lägre. Det visar en ny studie av Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund som genomförts av PwC.

   – Det påstås att friskolor skulle göra stora övervinster, skulle undanhålla skatt och inte återinvestera i verksamheten. Nu kan vi visa att den bilden inte stämmer. Det är hög tid att debatten hyfsas och istället handlar om hur vi höjer kunskapsresultaten, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Studien omfattar alla friskolor som drivs som aktiebolag och som bedrev skolverksamhet 2014. En genomgång har därefter gjorts av deras årsredovisningar. Bolagens ekonomiska nyckeltal har sedan följts bakåt i tiden. Nyckeltalen har jämförts med tre andra personalintensiva branscher: bemanningsbranschen, bevakningsbranschen och företagstjänstebranschen.

   Rapporten visar att lönsamheten är väsentligt lägre, sett i ett femårsperspektiv, än lönsamheten för tjänstesektorn generellt. Friskolesektorn betalar också bolagsskatt som motsvarar mer än en femtedel av rörelseresultatet. Den andel av tillgängliga vinstmedel som investeras i byggnader, läromedel med mera är högre än motsvarande investeringar i jämförbara branscher.

   – Friskolesektorn visar redan idag upp en god finansiell stabilitet som kommer att öka de närmaste åren. Oron handlar istället om hur de ogenomtänkta politiska förslag som nu cirkulerar snabbt kan underminera skolorna. Föräldrar och elever förtjänar ett tydligt besked redan före valet, säger Claes Nyberg.

    

   Några nyckeltal i korthet:

    

   • Rörelsemarginal 2008-2012 var knappt fem procent, jmf tio procent för tjänstesektorn som helhet.
   • Bokförd skatt motsvarar 20,7 procent av samlat överskott, något lägre än tre jämförbara branscher med hög andel personalkostnader.
   • Utdelning av intjänade vinstmedel är knappt fem procent, lågt i förhållande till jämförda branscher.
   • Friskolor investerar mer i materiella och immateriella tillgångar än jämförda branscher.

    

   Hela rapporten med kommentar kan läsas här.

    

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega