Begränsad vinstutdelning ett hot mot skolans kvalitet

8 av 10 friskolor som drivs som aktiebolag säger att förslagen från partier om en kraftig begränsning av vinstutdelning har påverkat deras syn på företagets framtid negativt. Det visar en ny undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av Danir.

8 av 10 friskolor som drivs som aktiebolag säger att förslagen från partier om en kraftig begränsning av vinstutdelning har påverkat deras syn på företagets framtid negativt. Det visar en ny undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av Danir.

–  Många av våra medlemmar är oroliga för framtiden och om de kommer att kunna fortsätta utveckla kvaliteten. Kraven slår hårt mot de 160 000 elever som valt en friskola som passar just dem, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

Ipsos har frågat medlemmar, som drivs som aktiebolag, hos Friskolornas riksförbund och Vårdföretagarna hur de har påverkats av den politiska debatten och hur en kraftig begränsning av vinstutdelning skulle påverka deras verksamhet om ett, tre och fem år.

Bland friskolor svarar 81 procent att beskeden från partierna i valrörelsen påverkar deras syn på framtiden för det egna företaget negativt. 40 procent tror att de kommer att behöva dra ner på antalet anställda i verksamheten och 78 procent kommer att få det svårare att långsiktigt utveckla skolans kvalitet. Varannan menar att det försvårar rekryteringen av kompetent personal och fyra av tio tror att antalet anställda kommer att minska.

–  De här ogenomtänkta och otydliga förslagen är ett sätt att svälta ut några av Sveriges bästa skolor, minska valfriheten drastiskt och riskerar att urholka kvaliteten i skolan. Våra medlemmar och de barn och föräldrar som går till deras verksamhet varje dag måste få långsiktiga besked redan före valet, säger Claes Nyberg.

 

Idag går 160 000 elever i en fristående grund- eller gymnasieskola som drivs som ett aktiebolag. Uppskattningsvis går över 40 000 barn i en bolagsdriven förskola. Den överväldigande majoriteten av alla friskolehuvudmän är små, 85 procent har endast en skolenhet. Ca 70 procent drivs som aktiebolag.

Läs debattartikel på DN Debatt av Dan Olofsson från Danir: http://www.dn.se/debatt/atta-av-tio-valfardsforetag-berors-negativt-av-vinsttak/

Underlaget till undersökningen går att ladda ner hos Ipsos: http://ipsos.se/140909-foretagare-inom-vard-och-skola-om-forslag-om-vinstbegransning