04 september 2014

   Regeringen aviserar ändringar i skollag och förordningar för att barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång till de resurser de har rätt till. Friskolornas riksförbund har länge krävt att reglerna om tilläggsbelopp förändras och välkomnar regeringens beslut. Samtidigt är situationen idag akut och kräver en övergångslösning.

   Regeringen aviserar ändringar i skollag och förordningar för att barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång till de resurser de har rätt till. Friskolornas riksförbund har länge krävt att reglerna om tilläggsbelopp förändras och välkomnar regeringens beslut. Samtidigt är situationen idag akut och kräver en övergångslösning.

   –  Förslaget är en stor framgång och kommer leda till kraftiga förbättringar för elever som är i behov av särskilt stöd. Vi förväntar oss att samtliga partier redan nu ställer sig bakom förslagets inriktning så att det blir verklighet oavsett resultat i valet, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Sedan de nya skolpengsreglerna 2010 och en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 har situationen för många elever i behov av särskilt stöd blivit akut. Allt fler kommuner vägrar att betala ut tilläggsbelopp, tvärt emot lagstiftarens intentioner, och det har i princip blivit omöjligt få rätt i domstol. Därför är det nu välkommet att regeringen föreslår förtydliganden och förändringar av skollagen och förordningar.

   Friskolornas riksförbund har i en tidigare sammanställning över domstolsstatistik visat på den negativa trenden. Tillämpningen av lagen har slagit särskilt hårt mot elever i små fristående förskolor, skolor och resursskolor.

   –  Alla elever har rätt till en bra skolgång. Det är inte acceptabelt att skolor ska tvingas ställa elevers behov mot varandra. I tider av debatt om sjunkande resultat för just dessa elever är det anmärkningsvärt, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Förslaget innebär att det kommer att dröja innan situationen förändras då ett beslut i riksdagen kan fattas först våren 2015. För att lösa den akuta situationen på många skolor behöver en övergångslösning hittas redan nu. En sådan lösning kan utgöras av en förordningsändring.

   –  Regeringen konstaterar att intentionerna i skollagen om tilläggsbelopp inte har följts av en bra praxis. Men i och med den akuta situationen uppmanar vi regeringen att hitta en övergångslösning redan nu. Vi samverkar gärna med SKL för att hitta en lösning, avslutar Claes Nyberg.

    

   Så vill regeringen förändra skollagen och förordningarna:

   –  Skollagen tydliggörs så att det framgår att tilläggsbeloppet syftar till att barn och elever med inlärningssvårigheter får förutsättningar att nå målen för utbildningen och för att kunna fullgöra sin skolgång
   –  Det ska uttryckligen anges att tilläggsbeloppet ska vara individuellt utformat
   –  Tilläggsbelopp ska kunna ges även för åtgärder som har koppling till undervisningen, något som idag i praktiken inte är förenligt med den domstolspraxis som utvecklats
   –  Det kan t.ex. handla om en extra lärarresurs eller omfattande specialpedagogiska insatser. Idag accepteras endast resurser till assistent, ombyggnad och hjälpmedel

    

   Laglighetsprövning Göteborg

   11 april 2024

   Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

   Harvard på gymnasiet

   10 april 2024

   Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

   Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

   09 april 2024

   Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

   Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

   08 april 2024

   Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.