04 september 2014

   Regeringen aviserar ändringar i skollag och förordningar för att barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång till de resurser de har rätt till. Friskolornas riksförbund har länge krävt att reglerna om tilläggsbelopp förändras och välkomnar regeringens beslut. Samtidigt är situationen idag akut och kräver en övergångslösning.

   Regeringen aviserar ändringar i skollag och förordningar för att barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång till de resurser de har rätt till. Friskolornas riksförbund har länge krävt att reglerna om tilläggsbelopp förändras och välkomnar regeringens beslut. Samtidigt är situationen idag akut och kräver en övergångslösning.

   –  Förslaget är en stor framgång och kommer leda till kraftiga förbättringar för elever som är i behov av särskilt stöd. Vi förväntar oss att samtliga partier redan nu ställer sig bakom förslagets inriktning så att det blir verklighet oavsett resultat i valet, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Sedan de nya skolpengsreglerna 2010 och en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 har situationen för många elever i behov av särskilt stöd blivit akut. Allt fler kommuner vägrar att betala ut tilläggsbelopp, tvärt emot lagstiftarens intentioner, och det har i princip blivit omöjligt få rätt i domstol. Därför är det nu välkommet att regeringen föreslår förtydliganden och förändringar av skollagen och förordningar.

   Friskolornas riksförbund har i en tidigare sammanställning över domstolsstatistik visat på den negativa trenden. Tillämpningen av lagen har slagit särskilt hårt mot elever i små fristående förskolor, skolor och resursskolor.

   –  Alla elever har rätt till en bra skolgång. Det är inte acceptabelt att skolor ska tvingas ställa elevers behov mot varandra. I tider av debatt om sjunkande resultat för just dessa elever är det anmärkningsvärt, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Förslaget innebär att det kommer att dröja innan situationen förändras då ett beslut i riksdagen kan fattas först våren 2015. För att lösa den akuta situationen på många skolor behöver en övergångslösning hittas redan nu. En sådan lösning kan utgöras av en förordningsändring.

   –  Regeringen konstaterar att intentionerna i skollagen om tilläggsbelopp inte har följts av en bra praxis. Men i och med den akuta situationen uppmanar vi regeringen att hitta en övergångslösning redan nu. Vi samverkar gärna med SKL för att hitta en lösning, avslutar Claes Nyberg.

    

   Så vill regeringen förändra skollagen och förordningarna:

   –  Skollagen tydliggörs så att det framgår att tilläggsbeloppet syftar till att barn och elever med inlärningssvårigheter får förutsättningar att nå målen för utbildningen och för att kunna fullgöra sin skolgång
   –  Det ska uttryckligen anges att tilläggsbeloppet ska vara individuellt utformat
   –  Tilläggsbelopp ska kunna ges även för åtgärder som har koppling till undervisningen, något som idag i praktiken inte är förenligt med den domstolspraxis som utvecklats
   –  Det kan t.ex. handla om en extra lärarresurs eller omfattande specialpedagogiska insatser. Idag accepteras endast resurser till assistent, ombyggnad och hjälpmedel

    

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

   Så många svenskar vill behålla skolvalet

   11 september 2023

   Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

   Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

   11 september 2023

   Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan