22 augusti 2014

   I dagens DN målar Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt upp en tidsplan för hur han vill avveckla många av Sveriges bästa skolor. Vad Sjöstedt undviker att ta upp är att Vänsterpartiet vill ta ifrån föräldrar och elever rätten att välja förskola och skola.

   I dagens DN målar Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt upp en tidsplan för hur han vill avveckla många av Sveriges bästa skolor. Vad Sjöstedt undviker att ta upp är att Vänsterpartiet vill ta ifrån föräldrar och elever rätten att välja förskola och skola.

   – Sjöstedt mörkar att Vänsterpartiet vill avskaffa det fria skolvalet trots att tre av fyra föräldrar vill ha kvar rätten att välja. Senast i mars skrev Sjöstedt på SvD Brännpunkt att han vill återinföra närhetsprincipen där kommunens tjänsteman avgör vilken förskola eller skola ett barn ska gå på, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   Dagens debattartikel väcker fler frågor än svar på fler punkter. En fråga är hur Sjöstedt tänker kring så kallade SVB-bolag och ett absolut vinstförbud. Förslaget rimmar illa med vänsterns ambition att ”inte en enda skattekrona ska gå till privata vinster”. I dag tillåts en utdelning på 1 procent över statslåneräntan för SVB-bolag.

   – Vi undrar givetvis hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig till kravet på ett absolut vinstförbud. Inte minst Miljöpartiet har, trots sitt tydliga kongressbeslut om förbud mot all utdelning, de senaste månaderna gjort sitt bästa för att övertyga våra medlemmar om att de varken vill förbjuda aktiebolag eller vinst, säger Claes Nyberg.

   Ett annat frågetecken rör Vänsterpartiets och Socialdemokraternas krav på ett kommunalt veto vid nyetablering av skolor. Det skulle innebära att många byskolor och föräldrakooperativ aldrig skulle få starta. Det går inte heller som Socialdemokraternas påstår att garantera att en skolas geografiska placering i sig ska motverka segregation. Då måste kommunens tjänstemän placera eleverna och ta ifrån föräldrarna rätten att välja.

   – Varken ett kommunalt veto eller vinstförbud går att kombinera med en bra valfrihet och mångfald. Över 300 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor varje dag, och drygt 55 000 människor arbetar där. De har rätt att få veta om deras skolor kommer att få finnas kvar om Vänsterpartiets förslag blir verklighet, säger Claes Nyberg.

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det