Friskolor och segregation

Det påstås återkommande i debatten att friskolor leder till segregering. Ser man till fakta så finns det inga stora skillnader i elevernas val av skola när de delas in efter svensk eller utländsk bakgrund.

Det senaste läsåret var det en högre andel av eleverna med utländsk bakgrund som var födda i Sverige som gick i friskola jämfört med dem som hade en helt svensk bakgrund. Detta visar en ny sammanställning baserad på Skolverkets databas Siris. När det gäller föräldrarnas utbildning finns fortfarande skillnader, men utvecklingen är på väg åt rätt håll. För tio år sedan gick tre procent av eleverna vars föräldrar saknade eftergymnasial utbildning i friskolor, i dag är andelen tolv procent. Ju fler som gör aktiva val, desto mindre blir skillnaderna.