13 augusti 2014

Det påstås återkommande i debatten att friskolor leder till segregering. Ser man till fakta så finns det inga stora skillnader i elevernas val av skola när de delas in efter svensk eller utländsk bakgrund.

Det senaste läsåret var det en högre andel av eleverna med utländsk bakgrund som var födda i Sverige som gick i friskola jämfört med dem som hade en helt svensk bakgrund. Detta visar en ny sammanställning baserad på Skolverkets databas Siris. När det gäller föräldrarnas utbildning finns fortfarande skillnader, men utvecklingen är på väg åt rätt håll. För tio år sedan gick tre procent av eleverna vars föräldrar saknade eftergymnasial utbildning i friskolor, i dag är andelen tolv procent. Ju fler som gör aktiva val, desto mindre blir skillnaderna.

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte

Jobbhälsoindex – 2022 Arbetsmiljö i svensk skola

02 juni 2022

Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll,

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022

– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men

Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen

19 november 2020

Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets