Var femte friskola kan stänga vid vinstförbud

I Almedalen presenterade Demoskop en undersökning på uppdrag av Friskolornas riksförbund som visar att var femte friskola kan komma att stängas vid ett förbud mot uttag av vinster.

En ny undersökning som Friskolornas riksförbund låtit Demoskop göra bland sina medlemmar visar att vid ett vinstutdelningsförbud skulle var femte fristående förskola och skola lägga ner sin verksamhet. Samtidigt uppger ingen friskola att vinst var en viktig drivkraft för att starta skolan. 

– Nästan 50 000 elever skulle förlora sin skola vid ett rent förbud mot vinstutdelning. Detta är otroligt olyckligt, eftersom det handlar om bra skolor som föräldrar och elever valt själva, säger Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

Var femte fristående förskola och skola uppger att de skulle stänga vid ett rent vinstutdelningsförbud. Vid begränsning av vinstutdelning skulle var tionde friskola lägga ner verksamheten vilket motsvarar ca 26 000 elever som drabbas. Om det blir förbjudet att driva skolverksamhet som ett aktiebolag skulle fyra av tio friskolor tvingas stänga, vilket skulle drabba 160 000 elever. Det motsvarar en total nedläggning av all skol- och förskoleverksamhet i Stockholms kommun. 

Noll procent av de fristående förskolorna och skolorna uppger att de startade sin verksamhet för att tjäna mycket pengar. Tvärtom har den viktigaste drivkraften varit att göra svensk skola bättre och utveckla undervisningsmetoder. Samtidigt är det tydligt att hotet om ett eventuellt vinstförbud eller en vinstbegränsning redan påverkar hela sektorn.

– Jag tycker att det är viktigt att se hur friskolor faktiskt skulle agera vid en sådan här förändring. Vi ser redan idag att debatten har påverkat, att man drar sig för att starta nya friskolor, och många är väldigt oroliga för framtiden, säger Mikaela Valtersson.